CoronaNieuwsPersberichten

Tijd voor rigoureuze economische maatregelen van het kabinet: nu eensgezind en daadkrachtig doorpakken

Ondernemers worden hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus. De horeca en evenementenbranche vangen nu zware klappen op door verplicht te moeten sluiten. ‘Ondernemend Nederland waardeert de economische maatregelen die het kabinet heeft genomen, maar er is meer hulp nodig’, zegt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. ‘Nu moeten we samen doorpakken om bedrijven overeind te houden.’

‘Dat is op economisch vlak prioriteit één! Hierdoor hoeven ondernemers niet hun werknemers te ontslaan en kan een financiële crisis worden afgewend’, zegt de ondernemersvoorman. Het kabinet nam al het besluit tot versteviging van de werktijdverkorting, verruiming van de BMKB en het uitstellen van het betalen van belasting. ‘Deze maatregelen gaan echter nog niet ver genoeg om grote problemen in de zwaarst getroffen sectoren te voorkomen.’

Momenteel moeten ondernemers bijvoorbeeld individueel werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken. Wanneer ze een vergunning krijgen, moeten ze vervolgens naar het UWV. Biesheuvel: ‘Dit proces duurt te lang en is te bureaucratisch. Daarnaast kan het ministerie van SZW deze verwerking niet aan.’ ONL pleit ervoor om per sector in één keer werktijdverkorting goed te keuren, zodat ondernemers sneller worden ontlast. ‘Snelheid is momenteel essentieel. Rigoureuze en daadkrachtige maatregelen zijn van groot belang.’

Er moet volgens de ondernemersorganisatie een financieel noodfonds komen voor de sectoren die momenteel verplicht gesloten zijn en/of hun omzet zien verdampen door de forse beperkingen. Het creëren van meer mogelijkheden om te lenen is goed, maar veroorzaakt ook meer schulden en zullen een hoop bedrijven dus niet helpen. Een directe storting van de rijksoverheid op de rekening van ondernemers kan de liquiditeit op peil houden, waardoor bedrijven overeind blijven. ‘Ondernemers moeten gesteund worden zonder verplichting van terugbetaling’, vindt Biesheuvel. ‘In België is er al een noodfonds van de overheid van kracht dat op deze manier te werk gaat.’

Bovendien moeten volgens hem alternatieve financiers betrokken worden bij noodvoorzieningen. Zij worden ten opzichte van de banken nog te weinig betrokken, terwijl zij een grote partner zijn van juist veel kleine bedrijven met betrekking tot financiering. Alle maatregelen die van toepassing zijn op banken zouden ook moeten gelden voor alternatieve financiers.

Naast acties op centraal overheidsniveau kunnen ook decentrale overheden, zoals gemeenten, ondernemers te hulp schieten. ONL roept gemeenten op de OZB voor alle ondernemers voor minstens een half jaar op te schorten, zodat ook hier meer ademruimte voor hen ontstaat. Daarnaast zouden alle gemeenten mogelijkheden aan moeten wenden om ondernemers door deze lastige tijd heen te helpen. Ondernemers moeten volgens ONL weer kunnen ondernemen. ‘Zij zijn creatief en vinden snel nieuwe manieren om de coronacrisis door te komen’, zegt de ONL-voorzitter. ‘Er ontstaan momenteel al creatieve ideeën waarbij horecabedrijven eten en drinken thuisbezorgen en zo hun bedrijf overeind houden. Hiermee worden supermarkten ontlast en worden zieke en kwetsbare personen geholpen met hun boodschappen. ONL moedigt deze ontwikkelingen van harte aan.’

‘Een overheid die adequate maatregelen neemt, geeft ondernemers het zelfvertrouwen om te ondernemen’, benadrukt Biesheuvel. ‘We moeten nu invoeren dat overheden en grote bedrijven hun rekeningen binnen zeven dagen betalen aan kleinere ondernemers en zzp’ers, in plaats van binnen de gebruikelijke 30 dagen. Dit zal ondernemers steunen en vertrouwen geven in deze zware tijd.’

ONL heeft grote waardering voor de daadkrachtige maatregelen van het kabinet om economische gevolgen van het coronavirus tegen te gaan. Hierbij vindt ONL het van groot belang dat alle politieke partijen naast elkaar staan en het maatschappelijk belang boven het partijbelang stellen. Verdeeldheid brengt de Nederlandse economie nu niet verder, maar eensgezind samenwerken kan ernstigere gevolgen voor Nederlandse bedrijven voorkomen. Hans Biesheuvel: ‘In alle hectiek moet er nieuw zelfvertrouwen komen, van waaruit stappen genomen worden naar stabiliteit.’