CoronaNieuws

Gemeenten openen loketten voor tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers

Gemeenten openen loketten voor tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen vanaf vandaag een aanvraag doen via het digitale loket van hun woongemeente voor de tijdelijke noodregeling voor zelfstandig ondernemers. De regeling voorziet in twee vormen van ondersteuning:

  • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Proces
De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. Een aanvraag moet uiterlijk 31 mei bij de gemeente binnen zijn. Is er (nog) geen acute nood om vandaag meteen een aanvraag te doen bij de gemeente? Maak dan pas op een later gebruik van deze regeling. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeenten en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ dus later aanvragen heeft geen consequenties voor toekenning.

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW): “Om het coronavirus te bestrijden heeft de overheid stevige maatregelen afgekondigd die veel impact hebben op bedrijven. Dat betekent dat nu veel ondernemers en zelfstandigen de gevolgen merken in hun bedrijf. Het werk kan zelfs helemaal stilvallen. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Over de acute situatie maar ook voor de langere termijn. Met deze regeling willen we inkomen en kapitaal bieden zodat zelfstandig ondernemers zich gesteund voelen en dat we gezamenlijk zo goed mogelijk door deze lastige periode heen komen.”

Kom jij in aanmerking?
Op de website van het ministerie van SZW kun je een Tozo overbruggingsregeling check doen. Met behulp van de vragen op deze online tool kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor de Tozo-regeling: www.krijgiktozo.nlLees ook het nieuwsbericht dat de Rijksoverheid publiceerde op 27 maart 2020.

Positieve reacties
ONL is samen met Stichting ZZP Nederland en andere zelfstandigenorganisaties als klankbord betrokken geweest bij het tot stand komen van de Tozo-regeling en is blij met het steunpakket zoals dat nu gepresenteerd is. Lees hier de reactie van de gezamenlijke organisaties op de bekendmaking van de regeling. Meld het ons dus vooral als er zich problemen voordoen! Dit kan via corona@onl.nl  of via de ONL voor Ondernemers app.

Vraag alleen Tozo aan als je het echt nodig hebt
‘De noodvoorziening moet financiële steun bieden aan zelfstandigen die het echt nodig hebben. Wie (voorlopig) zijn eigen broek kan ophouden, moet nu geen aanvraag indienen. De aanvraag kan tot 31 mei worden ingediend en juist in deze moeilijke tijd moet je het eigen belang niet vooropstellen, maar omzien naar elkaar. Dat is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die wij ook individueel moeten oppakken.’, aldus de samenwerkende zelfstandigenorganisaties.