Nieuws

Tweede Kamer vergadert over coronamaatregelen

De Tweede Kamer vergaderde op 21 december over de coronamaatregelen en de strengere lockdown die op 18 december werden aangekondigd. In de aanloop naar het debat heeft ONL met onder meer het kabinet en Kamerleden gesproken over de oproep die we op 19 december hebben gedaan. ONL wil af van paniekvoetbal, wil dat er een helder herstelbeleid komt en wil dat er duidelijkheid komt over schulden en terugbetalingen. Ook dienen ondernemers het duidelijke signaal te krijgen dat ze, zolang er coronamaatregelen zijn, op steun kunnen rekenen.
De belangrijkste punten uit het debat:
 • Bijna alle fracties stonden stil bij de heftige situatie waar veel ondernemers tegenaan lopen door deze nieuwe harde lockdown.
 • Tegelijkertijd bleef het regelmatig bij woorden en ging de aandacht toch vooral uit naar zaken zoals 2G, IC-capaciteit en de boostercampagne. Het steunpakket kwam niet in detail ter sprake.
 • Er was wel de luidde oproep van bijna elke fractie aan het kabinet om snel te komen met een langetermijnvisie. Hoe gaan we blijvend om met corona?
 • In de beantwoording heeft premier Rutte toegezegd dat deze langetermijnvisie zeer waarschijnlijk eind januari af is.
 • VVD, CDA en de CU vragen nogmaals aandacht voor de startende ondernemers en de schrijnende gevallen.
 • Niet-essentiële winkels achter de douane op Schiphol moeten toch sluiten. Die mochten vooralsnog openblijven, maar premier Rutte geeft gehoor aan de oproep van PvdD.
 • SGP wil winkelen op afspraak mogelijk maken, maar daar ziet het kabinet nu nog geen ruimte voor. Dit kan pas weer als besmettingscijfers lager zijn (en dan is het zeker wel een optie).
 • Kan je ondernemers niet 100% vergoeden? Nee, aldus minister Blok. Enerzijds om uitvoeringstechnische redenen, maar ook om macro-economische argumenten om dit niet te doen. 
 • Minister Blok: de eerlijke boodschap is dat de voorraadvergoeding de vorige keer in de uitvoering niet goed is gegaan. Dit heeft geleid tot een zeer hoog aantal beroep- en bezwaarprocedures. 16 duizend bezwaarprocedures die betrekking hadden op aangeleverde cijfers. Bijv. bowlingbedrijf met restaurant die hier aanspraak op wilde maken, maar niet binnen afbakening horeca vielen. Uitvoeringsinstanties moeten toenemend aantal mensen in dienst nemen om deze beroep- en bezwaarprocedures in behandeling nemen. Die ondernemers moeten ook (te) lang op hun uitspraak + geld wachten. Nadrukkelijk verzoek UWV en RVO om snel en zorgvuldig uitbetaling te blijven doen en dat staat haaks op roep om maatwerk/de terugkeer van de voorraadvergoeding. 
 • Schrijnende gevallen: hoewel er nu een commissie is voor schrijnende gevallen (motie Amhaouch) en ondanks meer referentieperioden in de TVL, zijn er nog steeds signalen van schrijnende situaties, erkend minister Blok. Hij wil met uitvoeringsinstanties kijken wat nog meer mogelijk is om schrijnende gevallen tegemoet te komen (moet wel werkbaar zijn, en dat is telkens de bottleneck).  Hij komt hier in januari op terug. 

 

Op 21 december werd over de volgende moties gestemd:

 • 25295-1674. MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES (VVD) C.S. Spreekt uit dat het onwenselijk is dat ondernemers geen steun ontvangen omdat ze geen of onvoldoende referentieomzet hebben kunnen maken vanwege verbouwing, overname, ziekte of start onderneming. En verzoekt de regering om samen met de uitvoeringsorganisaties te kijken hoe binnen de TVL en NOW zo snel als mogelijk meer schrijnende gevallen kunnen worden geholpen. AANGENOMEN.
 • 25295-1677. MOTIE VAN HET LID AGEMA (PVV). Verzoekt de regering met het oog op de kerstinkopen alle winkels de gelegenheid te geven tot 22:00 uur open te zijn, zodat klanten gespreid over de dag kunnen komen en erop te wijzen elkaars adem niet in te ademen, een mondkapje te dragen en goed te ventileren. VERWORPEN.
 • 25295-1678. MOTIE VAN HET LID AGEMA (PVV). Verzoekt de regering een hardheidsclausule in te stellen voor ondernemers die door de overheid opnieuw gesloten worden en hun voorraden kunnen weggooien, maar uiteindelijk toch onvoldoende worden gecompenseerd. VERWORPEN.
 • 25295-1681. MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG (CDA) C.S. Verzoekt het kabinet te onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen zo spoedig mogelijk toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentiële sectoren. AANGENOMEN.
 • 25295-1684. MOTIE VAN DE LEDEN TEUNISSEN (PvdD) EN DEN HAAN. Verzoekt de regering om zeer spoedig met een voorstel te komen voor een vorm van een solidariteitsbelasting voor grootbedrijven die extra hebben geprofiteerd van de coronacrisis en die ten goede te laten komen aan zzp’ers en het mkb. VERWORPEN.
 • 25295-1685. MOTIE VAN HET LID JANSEN (FvD) C.S. Roept de regering op sportscholen en alle andere sportverenigingen en -faciliteiten te rekenen tot essentiële sectoren. VERWORPEN.
 • 25295-1688. MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ (SGP) EN POUW-VERWEIJ (JA21). Verzoekt de regering om voor de niet-essentiële detailhandel winkelen op afspraak mogelijk te maken. VERWORPEN.
 • 25295-1694. MOTIE VAN HET LID VAN HAGA C.S. Verzoekt de regering inkomenssteun voor ondernemers op te nemen in de steunpakketten. VERWORPEN.
 • 25295-1696. MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS (BBB). Verzoekt de regering bloemisten toe te staan hun bloemen buiten uit te stallen. VERWORPEN.