Nieuws

Uitkomsten maatregelen JongONL

Maatregelen per onderwerp:

 

Betalen in opties en aandelen – Werknemersparticipatieregelingen:

Startups hebben in de beginfase niet het kapitaal om medewerkers een marktconform salaris te bieden. Deze medewerkers krijgen daarom vaak betaald in opties die zij kunnen verzilveren bij een exit of na succesvolle investeringsrondes. Wanneer de opties worden omgezet in aandelen is vaak veel belasting verschuldigd. Dit staat niet in verhouding tot de jaren waarin tegen een zeer laag loon en met een hoog risico is gewerkt. Eén van de oplossingen hiervan is het mogelijk maken van de spreiding van de belastinggrondslag over meerdere jaren. Het uitbetalen van medewerkers in aandelen en opties zorgt er voor dat medewerkers deel uitmaken van het bedrijf. Het stelt startups in staat om talent aan te trekken. Het zorgt er voor dat starters sneller personeel kunnen aannemen en niet meteen tegen marktconforme tarieven hoeven te verlonen terwijl ze hun medewerkers wél een goede beloning op termijn in het vooruitzicht kunnen stellen.

 

Fiscale behandeling van durfkapitaal:

Startups zijn zeker in de beginfase afhankelijk van de investeringen door venture capital, business angels en familie en vrienden. De markt voor risicovolle investeringen en het verschaffen van eigen vermogen is in Nederland onderontwikkeld, in het bijzonder in vergelijking met de Verenigde Staten. Investeringen – zeker in durfkapitaal– moeten veel aantrekkelijker gemaakt worden. De beste methode is via het belastingsysteem. Naar voorbeeld van de Engelse SEIS-regeling moet het in Nederland mogelijk worden voor particulieren om bij investeringen in jonge bedrijven een totaal van 50% van het geïnvesteerde bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting.

 

‘Access to talent’ en Aansluiting onderwijs bij vraag van de markt:

Veel startups kunnen niet snel groeien omdat de medewerkers met de benodigde skills moeilijk te vinden zijn. Programmeerkennis en kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en informatica zijn essentieel voor het bedrijfsmodel van de meeste startups. Soms worden startups overgenomen vanwege de aanwezige skills van de medewerkers, niet vanwege het concept waar de startup aan werkt. De enige manier om dit op te lossen is door in te zetten op onderwijs en continue ontwikkeling van de skills van mensen. Dit probleem wordt de komende jaren alleen maar groter.

 

De overheid als launching customer:

Het aanbestedingsbeleid van de overheid kan gebruikt worden om een impuls te geven aan startende bedrijven. Bijvoorbeeld door 1% van de aanbestedingen te oormerken voor starters. Vooral in de rol van launching customer heeft de overheid veel mogelijkheden om beginnende bedrijven op weg te helpen.

 

Gebruikelijk-loonregeling:

In de eerste jaren maken de meeste starters verlies. Iedere euro aan omzet wordt opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf. In veel gevallen zijn de eigenaren niet in staat om van de winst te leven of om zichzelf überhaupt loon te betalen. Zij weten echter dat dit erbij hoort. Het doel is om een bedrijf van de grond te tillen en een nieuw product of dienst in de markt te zetten en te laten groeien. De gebruikelijk-loonregeling is de sluipmoordenaar van de investeringskracht van startende bedrijven. Zij worden gedwongen om geld aan het bedrijf te onttrekken dat normaliter gebruikt zou worden voor onderzoek, ontwikkeling, productie of marketing. Hierdoor worden bedrijven geremd in hun ontwikkeling en verliezen ze zeer waardevolle tijd ten opzichte van de globale concurrentie.

 

Beschikbaar maken van de kennis van experts:

Als startup moet je op heel veel gebieden zelf het wiel uitvinden. Het bedrijf richt zich op het oplossen van een probleem waar veel klanten tegenaan lopen. Het idee, de software of de technologie van de startup zijn vaak uniek. Het runnen van een bedrijf is echter een skill op zich. Op het gebied van het binnenhalen van klanten, omgang met financiers, het inschatten van risico’s, het aannemen van medewerkers, het kiezen van de juiste rechtsvorm, het internationaal zaken doen en het voeren van een gedegen administratie is vaak nog geen ervaring opgebouwd. Door startups te koppelen aan mentoren die expert zijn in hun vakgebied kunnen startups sneller groeien en de slag naar scaleups maken.

 

Samenwerking startups en gevestigde bedrijven:

Faciliteer de wisselwerking tussen groot en klein. Stimuleer daarbij om gevestigde bedrijven hun criteria voor preferred partner open te stellen voor startups. Disruptives zijn inherent een bedreiging voor bedrijven die actief zijn in de huidige markt. De nieuwkomer en de gevestigde orde kunnen elkaar echter ook aanvullen. Startups worden op weg geholpen door gevestigde bedrijven en helpen hen op die manier om mee te gaan met de ontwikkelingen in de markt. Vaak zit de innovatie bij de startups en het geld bij grotere bedrijven. Technologische kennis wordt door nieuwkomers op een nieuwe manier in de markt gezet. De onderzoekscapaciteiten zitten vaak juist bij de grotere bedrijven met meer financiële middelen en mensen.

 

 

Cultuur en tweede kans bij een onsuccesvolle venture:

Straf minder hard af wanneer een bedrijf het niet redt. Vaak zit de deur dicht bij banken en investeerders na een faillissement. Verreweg de meeste bedrijven gaan onderuit omdat de markt verandert of de competitie sneller een oplossing in de markt heeft gezet voor het probleem dat de startup wilde oplossen. Faillissementen door mismanagement zijn bij startups uitzonderingen. Steek meer energie in de voorkant in voorlichting. Wanneer startups hun bedrijf goed inrichten en runnen voorkom je problemen en houdt je meer bedrijven in stand. Deze bedrijven groeien vervolgens door. Onder de Chapter 11-regeling“ in de VS kunnen bedrijven reorganiseren op basis van een nieuw businessplan. In deze periode worden zij beschermd tegen de aanvragen van een faillissement door crediteuren.

 

Stroomlijnen van subsidieregelingen:

In de beginfase zijn startups bezig met haalbaarheidsonderzoek, prototypen en werken aan hun proof-of-concept. Vooral in deze fase kan het interessant zijn om gebruik te maken van subsidies. De producten en diensten zijn commercieel nog niet rendabel en er is nog geen cashflow die de innovatie kan financieren. Voor startups is het daarom belangrijk om snelle toegang te hebben tot regelingen zoals de WBSO. Het SBIR-programma (Small Business Innovation Research) van de overheid kan worden uitgebreid en beter worden ingezet om startups te helpen hun producten en diensten klaar te maken voor de markt.