NieuwsPersberichten

Uitreiken manifest aan burgemeesters en wethouders

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, maandag 17 maart 2014

Hans Biesheuvel reikt Ondernemersmanifest Gemeenteraadsverkiezingen uit aan burgemeester en wethouders

ONL voor Ondernemers – Ondernemersmanifest – Gemeenteraadsverkiezingen

Vandaag overhandigt Hans Biesheuvel het Ondernemersmanifest aan verschillende burgemeesters en wethouders in het gehele land. ONL voor Ondernemers heeft het Manifest al bij verschillende gemeentes aangeboden. Hans Biesheuvel is in Sluis, Zoetermeer, Wassenaar, Barneveld, Veghel en Den Haag geweest. Vandaag zal hij burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, burgemeester Van Zanen van Utrecht, burgemeester Van den Bosch van Zaltbommel, burgemeester Bezuijen van Rijswijk en wethouder Gebbink van Barendrecht het manifest aanbieden.

Het Ondernemersmanifest bevat 20 punten die voor ondernemers van belang zijn op gemeentelijk niveau. Met het oog op de collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen heeft ONL voor Ondernemers dit manifest opgesteld om praktische handvatten te bieden aan de onderhandelaars. Deze 20 punten zullen het ondernemersklimaat in de gemeente merkbaar verbeteren.

Het Ondernemersmanifest roept de college-onderhandelaren op om concreet actie te ondernemen om bedrijven in hun stad te steunen. Gemeentes worden aangemoedigd om actief het groeidebat aan te gaan. Dit schept zekerheid voor investeringen en creëert draagvlak voor moeilijke maatregelen. De communicatie tussen ondernemers en de gemeente is cruciaal om rekening te houden met zaken die voor ondernemers van belang zijn.

Hans Biesheuvel: “Gemeentes kunnen een gigantisch verschil maken wat betreft het ondernemersklimaat. Op lokaal niveau wordt bepaald of een vergunning verleend wordt en of een ondernemer zich kan vestigen op een bepaalde locatie. Een groot deel van de lasten – zowel administratief als financieel – komt voor rekening van de gemeentes. Ik moedig alle collegeonderhandelaars aan om het Ondernemersmanifest te gebruiken als leidraad bij de onderhandelingen. Het ondernemersklimaat is gebaseerd op de wisselwerking tussen ondernemers en de gemeente. Samen maken we de stad levendig en scheppen we banen en bedrijvigheid.”

Het Ondernemersmanifest is opgesteld naar aanleiding van een uitgebreide peiling onder de bij ONL voor Ondernemers aangesloten ondernemers. ONL voor Ondernemers is een organisatie vóór en dóór ondernemers en ondernemers bepalen de agenda. Belangrijke punten die ondernemers op de kaart zetten met het Ondernemersmanifest zijn de invoering van de ONL-norm – voor elke regel die erbij komt moeten er eerst twee af – een structurele verlaging van de onroerendezaakbelasting en een snelle procedure bij de verlening van vergunningen. De gemeente wordt ook opgeroepen om het vestigingsklimaat voor nieuwe en bestaande ondernemers te verbeteren, om een goede bereikbaarheid te garanderen en om haar rekeningen altijd binnen 30 dagen te betalen.

ONL voor Ondernemers – Ondernemersmanifest – Gemeenteraadsverkiezingen