CoronaNieuws

Update noodmaatregelen Rijksoverheid dd 27 maart 2020

De Rijksoverheid heeft vanmiddag updates gegeven over verschillende noodmaatregelen voor ondernemers:

TOGS-regeling opengesteld
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd. Ondernemers kunnen deze tegemoetkoming vanaf vandaag aanvragen, tot uiterlijk 26 juni 2020. We hebben de details van de regeling en het overzicht van sectoren dat in aanmerking komt op een rijtje gezet. Lees verder

Tozo komende week van start
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Vandaag zijn beschikkingen met de eerste voorschotten – van in totaal € 250 miljoen – aan gemeenten verzonden. De voorwaarden voor zelfstandigen om in aanmerking te komen voor de regeling zijn vandaag bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. We hebben de details van deze regeling op een rijtje gezet. Lees verder

Maatregelenpakket cultuursector
Om rijksgesubsidieerde musea op de korte termijn meer financiële ruimte te geven is met het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken om de musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf een huuropschorting van drie maanden te geven. Dat betekent dat zij op een later moment hun huur kunnen voldoen. Tevens worden gemeenten en provincies opgeroepen om dit voorbeeld te volgen en te onderzoeken hoe zij instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van huur.

Culturele instellingen die vallen onder de zogeheten ‘basisinfrastructuur’ kunnen indien gewenst nu al subsidiegeld overgemaakt krijgen dat ze normaal gesproken pas in het derde kwartaal van dit jaar zouden ontvangen. En subsidies worden niet gekort wanneer blijkt dat voorgenomen prestaties niet worden gehaald vanwege het coronacrisis. Ook de rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies volgen deze maatregel. Voor projectsubsidies en gesubsidieerde activiteiten geldt hetzelfde. Ook kan het culturele en creatieve veld onder voorwaarden gebruik maken van de vandaag opengestelde TOGS-regeling.

Door niet eenduidige communicatie vanuit het kabinet is er in de cultuursector onrust ontstaan over de duur van de afgekondigde maatregelen. Dinsdag 31 maart zal het kabinet nieuwe besluiten nemen over de periode na 6 april. Hiermee zal er ook duidelijkheid komen voor de culturele- en creatieve sector.
Lees het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid