Corona

Urgente oproep Stichting MKB Financiering: Coronasteun onvoldoende!

ONL onderschrijft onderstaande urgente oproep van haar partner Stichting MKB Financiering van harte!

Dit weekend eenmalig een nieuwsbrief met een urgente oproep aan politiek, banken, ondernemersnetwerken en andere betrokkenen om vol in te zetten op gebruik van Fintech oplossingen en de kennis, technologie en capaciteit te gebruiken van non-bancaire mkb financiers en mkb adviseurs om zo snel mogelijk liquiditeit en nieuwe investeringen bij het mkb te krijgen!

Een maand nadat de BMKB-C regeling is opengesteld blijken er tot nu toe nog geen 1000 nieuwe financieringen verstrekt te zijn. Het uitstellen van aflossingen heeft ondernemers tijdelijk lucht gegeven, maar het verstrekken van nieuwe kredieten komt niet van de grond. De huidige regeling is te complex voor korte termijn overbrugging (noodkrediet) en ook niet geschikt voor structurele financiering (te korte looptijd).

Daarom is het belangrijk dat er een simpelere mogelijkheid voor noodkrediet komt waarmee het geld net zoals in Duitsland en Zwitserland binnen enkele dagen op de rekening van de ondernemers kan staan. Fintech-oplossingen en non-bancaire financiers zouden daarvoor ingezet moeten worden. En voor structurele financiering moet ook de non-bancaire sector ondersteund worden met garanties en kapitaal om te komen tot een meer diverser financieringslandschap voor het mkb voor nu en in de toekomst.

Als de regelingen niet aangepast worden en de Fintech-oplossingen niet goed ingezet worden, dan wordt het lastig om de financieringen op tijd bij de ondernemers te krijgen en dan zullen er helaas in mei heel veel bedrijven zwaar in de problemen gaan komen.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief voortaan in je mailbox? Aanmelden kan hier