Nieuws

Vereniging Importeurs Verre Oosten sluit zich aan bij ONL

Wij zijn verheugd bekend te mogen maken dat de Vereniging Importeurs Verre Oosten (VIVO) zich heeft aangesloten bij ONL voor ondernemers. VIVO is een non-profit organisatie, opgericht in 1934, die de belangen behartigt voor Nederlandse importeurs die goederen importeren uit het Verre Oosten.

Onderwerpen waarop ONL de samenwerking aangaat betreffen: transparantie in de keten; betalingsproblematiek; kredietverzekering; oneerlijke concurrentie; handelsbevordering en het nastreven van een gelijk speelveld door in te zetten op wet- en regelgeving.

Uiteraard is dit niet waar onze samenwerking stopt. Door onder meer op deze onderwerpen in te zetten hopen wij in gezamenlijkheid de Nederlandse ondernemers ook internationaal op de kaart te kunnen zetten.

Meer informatie over VIVO vindt u hier.