Nieuws

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) maakt plannen bekend

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) heeft bekend gemaakt waar zij zich de komende periode voor gaat inzetten in Den Haag. De plannen zijn gepubliceerd in het eerste manifest van de vereniging. De titel luidt: “Naar een volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen, in een toekomstbestendige arbeidsmarkt.”

VZN streeft drie duidelijke doelen na:

  • Een duidelijke en eenduidige stem aan de formele overlegtafels
  • Een duidelijke en volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen
  • Een effectieve aanpak van misstanden

Doelstellingen VZN

VZN is van mening dat er de afgelopen jaren vooral over zzp’ers is gesproken in plaats van met hen. De vereniging wil zelfstandigen daarom een formele plek geven aan de overlegtafels over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Ook valt in het manifest te lezen dat VZN pleit voor een stevige verankering van de positie van zelfstandigen, waarbij rechten en plichten over contractvorming, fiscaliteit en sociale zekerheid wettelijk zijn vastgelegd. Daarvoor gaat VZN uitgangspunten formuleren die bepalen of iemand zelfstandige is, of niet.

Daarbij dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor de groep werkenden met een laag verdienvermogen. Dat is dan ook het derde punt waar VZN zich voor gaat inzetten. VZN wil meebouwen aan een arbeidsmarkt die niet alleen zelfstandigen de ruimte geeft om te kunnen ondernemen, maar die ook ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaat en kwetsbaren beschermt tegen armoede. VZN beschouwt dit als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. VZN stelt daarbij voor om te beginnen met de eerder genoemde definitie van een zelfstandig ondernemer, want die maakt handhaving mogelijk.

Kortom: VZN wil de stem van zelfstandigen beter laten horen, en streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt.

Op de website van VZN kan je terecht voor het manifest.

Over VZN

VZN is opgericht door belangenorganisaties ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL. Eerder was al bekend gemaakt dat Cristel van de Ven is benoemd tot onafhankelijke voorzitter van de nieuwe vereniging.