Nieuws

Vergeet belangrijk deel mkb niet bij compensatie gasprijzen!

De energieprijzen gaan door het dak. Daarom is het goed dat dit demissionaire kabinet burgers en kleine ondernemers tegemoetkomt om de ongekende prijsstijging van de energierekening op te kunnen vangen. Vorige week werd bekend dat het demissionaire kabinet bedrijven met 0,5 miljard euro tegemoetkomt vanwege de hoge gasprijs. De middelgrote mkb-ondernemingen uit de energie-intensieve sector worden daarbij vergeten.

Het is terecht dat het kabinet de ondernemers tegemoet komt. Velen hebben het de afgelopen anderhalf jaar door corona en lastenverzwaring niet makkelijk gehad. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is daarnaast besloten dat ondernemers 707 miljoen extra moeten gaan betalen om de begroting sluitend te maken. Een explosieve energierekening kan daar echt niet nog bijkomen. Het is belangrijk dat het kabinet daarbij juist energie-intensieve bedrijven, zoals uit de glastuinbouw, de metaalindustrie, bakkerijen en rubberproducenten, niet vergeet. Zij dreigen nu tussen wal en schip te vallen.”

De middelgrote energie-intensieve mkb-ondernemers krijgen geen enkele extra compensatie. Niet alleen kan een groep mkb’ers hierdoor in de financiële problemen komen, ook zit hoge gasprijs verdere verduurzaming in de weg bij deze bedrijven. Dat moet je als overheid toch niet willen?  

Deze bedrijven, die dus vanuit de aard van hun ondernemerschap meer energie moeten gebruiken dan gemiddeld, dienen volgens het kabinet maar aan te kloppen bij de bank. Dat terwijl juist deze bedrijven gekenmerkt worden door over het algemeen krappe winstmarges. Met een onverwachts hoge energierekening kan die marge zomaar volledig verdwijnen, of erger: omslaan in een tekort. Boven op de coronacrisis, het grondstoffentekort én de stijging van verschillende lasten (waaronder de Opslag voor Duurzame Energie (ODE) voor gas en elektriciteit), krijgt dit deel van het mkb nu dus ook nog een flinke energierekening voor de kiezen. 

Recht doen aan de situatie

ONL roept het demissionaire kabinet nu op om te voorzien in een extra compensatie voor de middelgrote industrie door niet alleen het ODE-tarief in de eerste schijf elektriciteit aan te passen, maar ook de energiebelasting voor elektriciteit in de tweede en derde schijf te verlagen. Overigens moet deze verlaging in de ODE, en dus de energierekening, er sowieso komen als het aan de Tweede Kamer ligt, waar een motie hierover is aangenomen. We moeten voorkomen dat nadat het mkb al klap op klap heeft moeten opvangen, een explosieve gasrekening de genadeslag betekent. Dus: kabinet, kom over de brug en doe recht aan de situatie waar deze ondernemers in zitten!