NieuwsSchaduwkabinet

Verslag en foto’s JongONL 30 maart

Op woensdagochtend 30 maart kwamen startups van JongONL en een groep experts bijeen om te zoeken naar manieren om het startupklimaat in Nederland te verbeteren. De groep startups, uit uiteenlopende sectoren zoals digital, food, ecommerce, fintech en industrie begon de ochtend met een brainstormsessie met een expert uit hun sector. Mirjam Bink, medeoprichter van ONL voor Ondernemers, vertelde dat het doel van de sessies was om te zoeken naar concrete maatregelen om het startupklimaat te kickstarten. Hans Biesheuvel riep de aanwezigen op om met creatieve, goed onderbouwde ideeën te komen. ONL voor Ondernemers zal de input van JongONL gebruiken voor de aankomende Schaduwbegroting.
De startups werden in de brainstorm bijgestaan door experts als Rogier Klimbie (Google), Samir Saberi (Startup Juncture), Floris Croon (NewVenture), Serena Scholte (Startopbouw/RvA StartupDelta), Marco Sprenkels (Starterslift) en André Leeflang (ID College). Voorafgaand aan de brainstorm werden de startups welkom geheten door de Haagse wethouder Karsten Klein (Stedelijke Economie, Zorg en Havens). De wethouder vertelde dat Den Haag zeer geënt is op het faciliteren van startups in de opbouw en groeifase. ” De Bink36 en Caballero Fabriek puilen al uit, en we gaan door met het verbeteren van het ondernemersklimaat in Den Haag”.

De startups gingen in op vragen als: “Waar lopen startups tegenaan en hoe deze obstakels kunnen worden weggenomen? In welke gevallen kunnen startups zelf aan de slag en in welke gevallen kunnen er door veranderingen in wet- en regelgeving en overheidsbeleid snelle verbeteringen worden ingezet.

ONL zet zich al sinds lange tijd in voor startups samen met Anne-Wil Lucas (Lid Tweede Kamer / VVD). Anne-Wil Lucas is initiator van Startup NL en voortrekker van het verbeteren van het startupklimaat in Nederland. Zij vroeg de zaal tijdens de brainstorm welke van de volgende maatregelen voor hen het meest belangrijk zijn om snel te nemen:

  • Verbeteren van de fiscale behandeling van optieregelingen voor werknemers.
  • Fiscaal aantrekkelijk maken van investeringen in durfkapitaal.
  • Gebruiken van de kracht van overheid als launching customer.
  • Aanpassen van de gebruikelijk-loonregeling om startups in staat te stellen de founders minder salaris uit te keren om kapitaal in het bedrijf te houden.

De meeste stemmen van de aanwezige startups en experts gingen naar het verbeteren van de fiscale behandelingen van de uitbetaling van werknemers in opties en aandelen.

Na de brainstormsessies gingen de startups in gesprek met Jan-Kees de Jager (CFO van KPN, ondernemer en voormalig Minister van Financiën), Eric Saris (Directeur Bedrijven bij Rabobank) en Talitha Muusse (ondernemer en schaduwminister Social Entrepreneurship bij ONL).

Allereerst gaf Jan-Kees de Jager de aanwezige ondernemers inzichten in hoe hij zijn bedrijf heeft opgericht en uitgebouwd tot een succesvolle onderneming met 400 medewerkers. Vooral de tips en tricks over het sluiten van de eerste deals en het vinden van nieuwe klanten waren voor de startups zeer waardevol.

Eric Saris gaf aan dat de Rabobank nog altijd onverminderd openstaat voor plannen van ondernemers, ook in de startfase. Hij ging in op het veranderde financieringsklimaat waarbij de bank steeds meer de regierol in de financieringsmix op zich zal moeten nemen. Risicovolle investeringen in baanbrekende plannen zijn van nature meer geschikt voor private investeerders. De bank kan echter wel een grote rol spelen wanneer investeringen gedaan moeten worden in machines, werkruimte en de voorraad. Zodra de cashflow van een startup begint te lopen wordt dit steeds makkelijker.

Talitha Muusse wist de zaal te inspireren met verhalen over haar eerste stappen als ondernemer. Ze vertelde dat met name de eerste paar medewerkers cruciaal zijn voor het succes voor het bedrijf. Met hen ga je bouwen en zet je de koers uit. In haar woorden: “Met je eerste 10 medewerkers wil je gewoon knallen.”

Lees hier verder voor de  maatregelen die de startups en experts zouden nemen.