Nieuws

Versoepelde betalingsregeling voor coronaschulden nog mogelijk

Ondernemers die worstelen met het terugbetalen van de coronabelastingschuld kunnen met terugwerkende kracht alsnog een betaalpauze van zes maanden aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om in plaats van maandelijkse betalingen over te stappen op kwartaalaflossingen. Ook is het onder voorwaarden mogelijk de termijnbedragen te verlagen door de looptijd van de regeling te verlengen van 60 maanden naar maximaal 84 maanden. Dat liet de Belastingdienst woensdag weten.

Een deel van de ondernemers heeft de belastingschuld die in coronatijd is ontstaan al afgelost. Een ander deel is vanaf 1 oktober 2022 begonnen met de terugbetaling. Ondernemers die hiermee zijn gestart, maar toch in de knel komen, kunnen lucht krijgen door bovenstaande maatregelen. Let op: ondernemers moeten zelf actie ondernemen om hiervan gebruik te kunnen maken. Hiervoor moeten zij een gemotiveerd verzoek indienen bij de Belastingdienst en daarnaast een aantal aanvullende stukken aanleveren.

Aangepaste regeling

Als de ondernemer inmiddels achterloopt met de termijnbetalingen, dan kan met terugwerking tot 1 oktober 2022 alsnog pauzering vragen voor maximaal 6 maanden. De ondernemer ontvangt dan een aangepaste regeling met een nieuw, hoger termijnbedrag vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2027. Hierdoor vervalt de voorwaarde dat er geen achterstand in de termijnen mocht zijn om een pauzering of verlening aan te vragen. Er mag echter geen achterstand zijn in de nieuwe betaalverplichtingen vanaf 1 april 2022, tenzij hiervoor uitstel van betaling is verleend. Als een ondernemer een achterstand heeft in de af te lossen termijnen en een verzoek om verlenging van de betalingsregeling wil doen, moet er ook een betaalpauze vanaf 1 oktober aangevraagd worden.

Ondernemers die verwachten ook met de versoepelingen de termijnbedragen niet kunnen te betalen, worden doorverwezen naar de Kamer van Koophandel en eventueel de gemeente voor schuldhulpverlening.