NieuwsPersberichten

Verstandig besluit om pestwet voor zzp’ers uit te stellen.

Verstandig besluit om pestwet voor zzp’ers uit te stellen.
Deze ochtend heeft de Commissie Financiën van de Tweede Kamer besloten om de behandeling van het wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL) uit te stellen. Onder meer de VVD, D66 en het CDA spraken nadrukkelijk uit dat de alternatieven terdege moeten worden overwogen. Daarnaast verzoekt de Commissie Financiën het Kabinet om het Toetsingscollege voor de Regeldruk, Actal, het huidige voorstel grondig onder de loep te nemen.

De Beschikking Geen Loonheffing is de vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Volgens de VAR-systematiek kunnen zzp’ers aantonen dat zij door de belastingdienst als ondernemer worden behandeld. De opdrachtgever hoeft in dat geval geen werkgeverspremies af te dragen. Het voornemen van de BGL was om een ex-ante toets over de arbeidsverhouding in te voeren voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Vanuit de academische wereld, vanuit zzp-organisaties en vanuit belastingadviseurs zijn er reeds grote vraagtekens bij de effectiviteit van de nieuwe wet geplaatst. De BGL is prematuur, zou de regeldruk voor ondernemers fors verhogen en zou het zzp’ers moeilijker maken om opdrachten binnen te halen. ONL voor Ondernemers heeft zich daarom al eerder heel duidelijk uitgesproken tegen de jacht op zzp’ers. De BGL is hier een voorbeeld van.

Hans Biesheuvel: “Het is goed dat de Tweede Kamer de behandeling van dit wetsvoorstel uitstelt. Er is op dit moment een groot onderzoek gaande naar de economische rol van zelfstandig ondernemers zonder medewerkers. Dit onderzoek moet worden afgewacht. De BGL is een voorbeeld van hoe het zzp’ers expres moeilijk wordt gemaakt om te ondernemen. Het is een zeer goed teken dat nu, naast het CDA en D66, ook de VVD nadrukkelijk aangeeft dat zij alle alternatieven op tafel wilt krijgen voordat er beslissingen worden genomen.”