NieuwsPersberichtenPoll

Vertrouwen in politiek nijpend laag; ondernemers willen actie

Naar aanleiding van de stikstof- en PFAS problematiek stelde ONL voor Ondernemers aan haar achterban de vraag of zij zich nog vertegenwoordigd voelen door de landelijke politiek. De cijfers zijn ernstig, zo vulde 84% van de ondernemers ‘nee’ in.

Na jaren van lastenverzwaringen is de stikstofdiscussie de zoveelste klap die Nederlandse ondernemers moeten incasseren. ‘Als er niks gebeurt, belanden we in een crisis’, zegt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. ‘De bestuurlijke slagkracht in Nederland is te laag. Overheden kijken en wijzen naar elkaar. Bij de stikstofdiscussie wijst de Rijksoverheid naar de provincie en andersom. Ondertussen liggen de bouw- en baggersector stil. Door wispelturig beleid van de overheid hebben ondernemers het vertrouwen in de politiek verloren.’ 

Ondernemende boeren, bouwers en baggeraars zijn het zat, hun bedrijven liggen stil en trekken naar het Malieveld. Dit zijn acties die buiten de brancheorganisaties om opgezet worden door actiegroepen. ‘Ondernemers lijken ook geen vertrouwen meer te hebben in hun eigen vertegenwoordigers omdat zij te weinig resultaten boeken op de punten die echt van belang zijn voor ondernemers. De gesloten akkoorden konden keer op keer niet op voldoende draagvlak rekenen. Het overleg tussen werkgevers, vakbonden en de overheid werkt niet meer.’

Weg met het poldermodel? Ook deze vraag stelde ONL aan haar ondernemerspanel. Zo gaf 73% aan het een goed idee te vinden om af te stappen van het poldermodel en te kiezen voor een nieuwe vorm van overlegeconomie. Biesheuvel: ‘Ondernemers zeggen: houd op met praten en ga wat doen. Zij vinden dat het oude overlegcircuit, het poldermodel, te weinig oplevert. Politici, ambtenaren en andere vertegenwoordigers moeten zich dit aantrekken. Het is een groot signaal dat de boeren, bouwers en baggeraars naar het Malieveld gaan.’

Ondernemers voelen de noodzaak om hun eigen stem te laten horen. En de werkgeversorganisaties? Die hobbelen achter de actiegroepen aan en doen mee met de demonstraties. Dit bewijst dat de polder zoals het was, niet meer bestaat.

Rond Prinsjesdag stelde ONL voor Ondernemers aan hun achterban de vraag of zij zich nog vertegenwoordigd voelen door het kabinet. Meer dan twee derde van het ONL ondernemerspanel vulde ‘nee’ in. ‘De verantwoordelijken in Den Haag moeten in actie komen’, stelt Biesheuvel, ‘Met de coalitie voorop!’

Luister ook de reactie van Biesheuvel op BNR Nieuwsradio