NieuwsPosition Papers

Voorstel Wet Open Overheid bemoeilijkt samenwerking bedrijfsleven en overheid

Voorstel Wet Open Overheid bemoeilijkt samenwerking bedrijfsleven en overheid.
De Eerste Kamer buigt zich binnenkort over de Wet Open Overheid (WOO). De wet beoogt om burgers het recht op inzage, gebruik en hergebruik van publieke informatie te geven en het openbaar bestuur te versterken. Ook kan beter gebruik van publieke informatie leiden tot nieuwe bedrijvigheid omdat de gegevens beschikbaar komen voor ondernemers en onderzoekers. ONL voor Ondernemers schaart zich achter de intentie van het voorstel maar waarschuwt voor de mogelijk zeer negatieve gevolgen.

(Via deze link kunt u het volledige position paper in PDF downloaden)

Wetsvoorstel maakt bedrijven huiverig om samenwerking met overheid op te zoeken:
Op basis van het wetsvoorstel moeten overheden en zelfstandig bestuursorganen, waaronder onderzoeksinstellingen, proactief informatie bekend maken. Ten opzichte van de Wet Openbaarheid Bestuur dreigt de reikwijdte van de WOO fors worden uitgebreid, afhankelijk van losse Algemene Maatregelen van Bestuur.
Bedrijven hebben onder het wetsvoorstel onvoldoende juridische zekerheid dat concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie niet openbaar wordt. Onder artikel 5.1 lid 2 is er weliswaar een uitzonderingsbepaling opgenomen voor bedrijfsgevoelige informatie, het is onduidelijk hoe deze bepaling getoetst moet worden tegen het belang van een open overheid.

Door het brede bereik van het wetsvoorstel en door gebrek aan safe-guards lopen bedrijven die meedingen met aanbestedingen of die samen met de overheid innovatieve projecten aangaan het risico dat concurrentiegevoelige informatie zoals productprijzen, bedrijfsstrategieën en technologie op straat komen te liggen. Vanwege dit risico worden bedrijven huiverig om publiek private samenwerkingsvormen aan te gaan.

Publiek Private Samenwerking (PPS) juist route voor groei en innovatie:
Steeds meer innovatieve projecten worden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden tussen de overheid en het bedrijfsleven. Dit geldt niet alleen voor grote projecten zoals innovatiehubs, de aanleg van windmolens of energiebesparing in woningen. Steeds vaker slaan ondernemers de handen ineen met gemeenten of kennisinstellingen om op kleinere schaal nieuwe technologie te ontwikkelen of naar de markt te brengen. De WOO dreigt dit proces te verstoren. Publiek Private Samenwerking kan in de toekomst meer en meer de groeimotor van de economie worden, dan moet het echter wel worden voorkomen dat bedrijven zich geremd voelen om gegevens met de overheid te delen.

Aanpassing van wetsvoorstel nodig, anders beter om voorstel tegen te houden:
Het wetsvoorstel is als initiatiefwet ingediend door D66 en Groen Links en op 19 april 2016 aangenomen in de Tweede Kamer. Ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is er een amendement ingediend om bedrijfs- en fabricagegevens te vrijwaren van de informatieverplichting. Het amendement is niet aangenomen maar was essentieel om er voor te zorgen dat gevoelige informatie beschermd wordt. ONL voor Ondernemers pleit er voor om alsnog een bepaling over bedrijfsgevoelige informatie op te nemen. Mocht dit uitblijven dan roept ONL voor Ondernemers de leden van de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel in zijn geheel tegen te houden.