ONL in de media

In Vrij Nederland: Waarom barst nu de kritiek los op de flexwet?

In een uitgebreid artikel van Vrij Nederland (4 juli) analyseert men waar het fout ging in de polder en hoe het sociaal akkoord tot stand is gekomen. Onder andere Hans Biesheuvel is geïnterviewd om tekst en uitleg te geven over het politiek spel omtrent het sociaal akkoord.

Hieronder enkele stukken uit het artikel:

“Nachten heeft hij wakker gelegen, zegt Hans Biesheuvel. ‘Na het tekenen van het akkoord voelde ik me heel ellendig. Ik vond dat ik mijn achterban in de steek had gelaten.'”

“Volgens Biesheuvel zijn kleine en middelgrote ondernemers er bekaaid afgekomen in het sociaal akkoord. Zo zal het hen de grootste moeite kosten de zogenaamde transititievergoeding, bedoeld om mensen aan een nieuwe baan te helpen, op te hoesten. Niet alleen werknemers met een vast contract krijgen voortaan een geldbuideltje mee, maar ook tijdelijke krachten nadat ze twee jaar zijn ingehuurd. Voor werknemers in hogere functies valt de vergoeding lager uit dan vroeger, maar die zijn minder vaak te vinden bij het midden- en kleinbedrijf. Biesheuvel: ‘Ik moet de eerste ondernemers nog tegenkomen die zegt: dank je voor het sociaal akkoord en de flexwet.'”