ONL in de media

VVD eist meer tijd voor omstreden ontslagwet – De Telegraaf

De Telegraaf
Dinsdag 3 juni 2014

VVD eist meer tijd voor omstreden ontslagwet

DEN HAAG – De VVD in de Eerste Kamer zet de hakken in het zand bij de behandeling van de nieuwe Wet werk en zekerheid. De liberalen eisen dat op z’n minst de eerste delen van de wet niet al per 1 juli aanstaande worden doorgevoerd. Ondernemers moeten meer tijd krijgen om zich voor te bereiden.

Volgens ONL-voorzitter Hans Biesheuvel zal de arbeidsmarkt verder op slot gaan door de nieuwe wet.

De senaat debatteert vandaag met minister Asscher (Sociale Zaken) over het wetsvoorstel, dat voortvloeit uit het vorig voorjaar afgesloten sociaal akkoord. In liberale kring wordt gevreesd dat de wet er alleen maar toe zal leiden dat kleine bedrijven geen personeel meer durven aan te nemen, omdat veel eerder dan nu het geval is een vast contract moet worden aangeboden.
Op 1 juli moeten de eerste delen van de wet al ingaan, als de Eerste Kamer er tenminste mee instemt. Veel te kort voor ondernemers om zich er goed op te kunnen voorbereiden, vindt VVD-senator Kneppers. Zo zal een werkgever voortaan verplicht zijn een werknemer met een tijdelijk contract minimaal een maand van tevoren te laten weten of een arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Ook wordt het verboden om in een contract van minder dan zes maanden een proeftijd op te nemen. „Ik vind dat nogal rigoureus. Laat in ieder geval de mogelijkheid open voor een proeftijd van bijvoorbeeld een week”, zegt Kneppers.

Zij wil dat ondernemers in ieder geval de kans krijgen om zich beter voor te bereiden op wat er op hen afkomt. Daarom is uitstel nodig. Het liefst een jaar, aldus de liberale, omdat de hoofdmoot van de wet toch pas volgend jaar juli in werking treedt bij parlementaire goedkeuring. Vanaf dan mag iemand nog hoogstens twee jaar tijdelijke contracten krijgen voordat een vast dienstverband moet worden aangeboden. Ook de ontslagroute wordt vanaf dat moment anders. Wie om bedrijfseconomische redenen zijn baan verliest zal langs uitkeringsinstantie UWV gaan. Alleen bij ontslag om persoonlijke redenen komt de rechter er nog aan te pas.

Kneppers plaatst ook grote vraagtekens bij het verbod op nulurencontracten in de zorg, ook al vloeien de afspraken voort uit het sociaal akkoord dat het kabinet met veel pijn en moeite afsloot met vakbonden en werkgevers. „Maar de wetgevers in dit land zijn niet de werkgevers en werknemers”, waarschuwt Kneppers.

Ondernemersvereniging ONL heeft fors gelobbyd tegen de Wet werk en zekerheid. Volgens ONL-voorzitter Hans Biesheuvel zal de arbeidsmarkt verder op slot gaan en mist het daardoor zijn beoogd maatschappelijk effect. Hij stelt dat kleine bedrijven nog huiveriger zullen worden om personeel een vast contract aan te bieden, waardoor zij juist eerder op straat komen te staan in plaats van een vast dienstverband aangeboden krijgen.

Saillant is dat hij vorig jaar zélf zijn handtekening zette onder het sociaal akkoord, toen hij nog voorzitter was van MKB-Nederland. Hij zegt zich daar toen ’morrend’ bij te hebben neergelegd. „Maar nu heb ik een andere rol. Mijn agenda wordt nu alleen bepaald door ondernemers.”