Nieuws

VVD Onwaardig – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Hans Biesheuvel
Telegraaf, 3 november 2016

VVD ONWAARDIG
De plannen van staatssecretaris Wiebes voor de invoering van de nieuwe vermogensrendementsheffing met drie forfaitaire tarieven zijn onrealistisch, ondeugdelijk onderbouwd en zwaar nivellerend. Het opbouwen van vermogen wordt ontmoedigd, de ontwijkmogelijkheden zijn legio en conservatieve beleggers zouden meer dan 100% belasting betalen. Ondernemers zijn dan ook in meerderheid tegen en ook de Hoge Raad en het CPB oordelen vernietigend.

In zijn advies aan de Hoge Raad wees de Advocaat Generaal op het risico op ‘oneigenlijke ontneming’, diefstal door de overheid dus. Het nieuwe systeem zou per 1 januari 2017 in werking moeten treden. Ik houd mijn hart vast.

De wet staat in schril contrast met het kersverse VVD verkiezingsprogramma waarbij men streeft naar het belasten van vermogens op basis van werkelijk behaald rendement. Het is onbegrijpelijk en de VVD onwaardig dat men in de voortdurende uitruil met de PvdA deze nivelleringsplannen heeft geaccepteerd. Wat het nog erger maakt is dat van de beloofde belastingvereenvoudiging niets terecht is gekomen.

Ik roep de VVD op het kabinet nu tot de orde te roepen en dit gedrocht aan de kant te schuiven. Het is nog niet te laat en van de verzwakte Wiebes en de zwalkende PvdA valt geen enkel gevaar te duchten!

2016-11-03_telegraaf_column_hans-biesheuvel_vvd-onwaardig-print