Nieuws

Warme middag voor Limburgse ondernemers

Warme middag voor Limburgse ondernemers

Tijdens een zeer warme middag kwamen ruim 30 Limburgse ondernemers in Herten-Ool bij elkaar om het initiatief van ONL voor ondernemers ook in Limburg daadwerkelijk vorm en inhoud te geven.

Ondernemers die graag zelf het verschil willen maken en volgens Regiovoorzitter ONL Limburg Wim Haan allen beschikken over de 3i factor. Men wil daadwerkelijk invloed uitoefenen, inspiratie delen dan wel opdoen en men is initiatiefrijk.

Ook werd tijdens deze meeting de nieuwe financieringsoplossing voor ondernemers, DNOB, verder toegelicht. Limburg zal daar straks met twee locaties stevig aan meedoen. Daarnaast was er veel ruimte om een jonge ondernemer aan het woord te laten met zijn gepassioneerd verhaal over Limburg.Com.

Hans Biesheuvel gaf aan dat 10 september De Nationale Ondernemersdag in Den Haag de perfecte setting is om op een krachtige en constructieve wijze invloed uit te oefenen richting de politiek. Het Binnenhof in Den Haag puilt dan uit van ondernemers die daadwerkelijk het verschil willen en kunnen maken.

Oolderhof was  op deze vrijdagmiddag even letterlijk en figuurlijk de hotspot van Ondernemend Nederland. Er broeit wat moois.

Voor meer informatie over de ONL regiobijeenkomsten klik hier.

 

IMG001 Wim Haan & Hans Biesheuvel - ONLIMG002