AgendaOpenbare bijeenkomsten

Wassenaarse Ondernemers Praten – Wassenaar

Wassenaar, woensdag 14 mei 17.00 uur

Hans Biesheuvel is gastspreker bij de bijeenkomst van Wassenaarse Ondernemers Praten (WOP).

‘WOP’ is de naam van een bijzonder initiatief om alle Wassenaarse ondernemers een keer per maand op een informele wijze bij elkaar te brengen. Iedere tweede woensdagmiddag van de maand, van 17.00 tot 18.30 uur zijn de deuren van De Tender geopend alwaar de initiatiefnemers, wethouder Arie van der Lee namens de gemeente Wassenaar en Andre van Herk namens het bedrijfsleven, de Wassenaarse ondernemers verwelkomen.

Mei bijeenkomst op 14 mei
Gastspreker is deze keer Hans Biesheuvel, tot 1 september jl. voorzitter van MKB Nederland. Vandaag de dag richt Hans zich als (mede)initiatiefnemer op ONL voor Ondernemers.

ONL komt op voor de belangen van ondernemers en wordt gerund door ondernemers. Hij komt graag vertellen wat ONL allemaal doet om het ondernemersklimaat in ons land te verbeteren.

Het ‘Wassenaarse Ondernemers Praten’ (WOP) vindt plaats in Van der Valk Hotel-Restaurant Den Haag – Wassenaar (voorheen Hotel Bijhorst), Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar. Meer informatie? Stuur een e-mail naar: roelkaramat@dewassenaarsekrant.nl