Nieuws

Wat verandert er per 1-1-2022 voor ondernemers?

Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2022 weer te maken met nieuwe en gewijzigde regels. ONL voor Ondernemers heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste wetswijzingen die met ingang van het nieuwe jaar gelden. Dit kunnen ondernemers verwachten:

 

Fiscaal

 • Het bedrag van de zelfstandigenaftrek gaat in 2022 verder omlaag. Het bedrag dat je mag aftrekken van de winst gaat in 2022 met € 360 omlaag ten opzichte van 2021 naar € 6.310.*
 • Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting daalt in 2022 voor ondernemers. Het tarief in de eerste schijf daalt van 37,1 naar 37,07%. Dit geldt voor ondernemers onder de AOW-leeftijd. Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2 naar 19,17%. Door de daling betaal je minder inkomstenbelasting.*
 • Vanaf het boekjaar 2022 kun je verliezen onbeperkt meenemen naar toekomstige boekjaren.*
 • Voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen: voortaan mag je de betaalde kansspelbelasting en dividendbelasting (de zogenaamde voorheffingen) verrekenen tot een maximaal bedrag, namelijk het verschuldigde bedrag aan vennootschapsbelasting van dat jaar.*
 • Ontving je TVL (voor mkb of starters) of TOGS vanwege corona? Dan telt die niet mee bij de winst. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.
 • Je kan per 1 januari bij de aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) geen belastingvoordeel meer halen met behulp van het zakelijkheidsbeginsel.

 

Mobiliteit

 • De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s gaat omhoog van 12% naar 16%. Bijtelling is een percentage van de nieuwprijs van de auto, waarover je inkomstenbelasting betaalt. Dit geldt (dus) ook voor elektrische auto van de zaak.*

 

Bedrijfshuisvesting

 • Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes in bedrijfspanden verboden.

 

Internationaal

 • Vanaf 1 januari 2022 wordt het verplicht om buitenlandse winstbelasting in een verplichte volgorde verrekenen met de belastingverplichtingen in Nederland. Tot nu toe kon je kiezen welk deel van de belasting in een jaar werd verrekend en welk deel je naar komende jaren wilde schuiven. Dit is interessant voor ondernemers die in meerdere landen actief zijn en belasting in het buitenland afdragen.*

 

Klimaat en energie

 • De Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat omhoog in 2022. De MIA is interessant voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.*
 • Vanaf 1 januari 2022 betaal je geen dubbele belasting meer over energieopslag (voor ondernemers die een energieopslagfaciliteit exploiteren of bedrijven die elektriciteit aan een energieopslagfaciliteit leveren.*

 

Personeel

 • Het wettelijk minimumloon stijgt op 1 januari 2022.* Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2022
 • Startups mogen dga’s jaar langer minimumloon (gebruikelijk-loonregeling) betalen (tot 1 januari 2023).*
 • Vanaf 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers.*
 • Er komt een gerichte vrijstelling van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag voor de vergoeding van kosten voor thuiswerken.*
 • Het percentage waarmee de heffingskorting en arbeidskorting wordt afgebouwd, wordt in 2022 versoepeld.*
 • Er komt een STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden om zich te ontwikkelen.*

 

Veiligheid en ondermijning

 • Het handelsregister van de KvK toont geen woonadressen meer. Let wel op: de adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres kunnen nog wel opgevraagd worden. Veel zelfstandige ondernemers hebben een vestigingsadres dat gelijk is aan hun woonadres. Het kabinet onderzoekt welke opties er zijn om de privacy ook in deze gevallen beter te beschermen.

 

Bovenstaande wetswijzingen zullen op de meeste ondernemers van toepassing zijn. Verder wordt er nog wet- en regelgeving gewijzigd dat branche-specifiek is. Denk hierbij aan regels voor de bouw, detailhandel, horeca en vervoer. Een compleet overzicht van alle wetswijzingen die per 1 januari 2022 ingaan vind je op: https://ondernemersplein.kvk.nl/wetswijzigingen-januari-2022/

 

* De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief, maar gaat zeer  waarschijnlijkheid in op 1 januari 2022.