Persberichten

Startupklimaat: Weer lobby succes voor ONL voor Ondernemers

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag 24 mei 2016

Begin met eerste stap in herstellen WWZWeer lobby succes voor ONL
Vandaag zijn er goede plannen gepresenteerd om het startupklimaat in Nederland te verbeteren. Er komt voor startups meer groeikapitaal beschikbaar en meer ruimte om te investeren. Het kabinet maakte bekend om €50 miljoen beschikbaar te maken in 2017. Hiervan is €27 miljoen bedoeld om de  gebruikelijk-loonregeling voor jonge, innovatieve bedrijven te versoepelen. Ook heeft het kabinet €23 miljoen euro beschikbaar om de financiering van startups een impuls te geven. Hiervoor onderzoekt het kabinet hoe zij co-investeringen tussen overheid en business angels mogelijk kan maken. ONL voor Ondernemers is verheugd om de suggesties namens ondernemers terug te zien in de plannen van het kabinet. In de Schaduwbegroting 2016 (via deze link te downloaden) pleitte ONL er eerder al voor om maatregelen te nemen op het gebied van aandelenregelingen voor werknemers, een aanpassing van de gebruikelijk-loon regeling en manieren om investeringen in risicokapitaal fiscaal te faciliteren. De startups die zijn aangesloten bij JongONL hebben tijdens hun bijeenkomst van 30 maart 2016 (zie verslag) een set aanbevelingen geformuleerd om het startupklimaat in Nederland te verbeteren. De maatregelen die vandaag zijn aangekondigd sluiten perfect op deze aanbevelingen aan (alle aanbevelingen zijn via deze link na te lezen).

De versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling zorgt er voor dat startups meer groeikapitaal in hun onderneming kunnen houden. De belastingdienst verwacht dat directeuren/eigenaren van een BV zichzelf marktconform uitbetalen. Over een minimum van €44.000 is loonheffing verschuldigd. Met de soepelere regels kunnen eigenaren van een startup zichzelf minimumloon toekennen. De rest blijft over als kapitaal om te groeien en te investeren.

ONL werkt graag samen met het kabinet voor de uitwerking van de plannen om co-investeringen van de overheid samen met Business Angels mogelijk te maken. Startups zijn in de eerste investeringsronden afhankelijk van private investeerders en venture capital. Zij kunnen voor risicodragend kapitaal niet altijd terecht bij banken en zij zijn vaak nog te klein voor investeringsfondsen of private equity. Door co-investeringen kunnen private investeerders het risico delen en wordt het beschikbare kapitaal in de markt vergroot. ONL pleit echter nog steeds voor een gunstige fiscale behandeling voor private investeerders in startups.

In de komende kabinetsperiode kan een volgende belangrijke stap gezet worden door de fiscale behandeling van aandelen voor werknemers. Het kan voor startups gunstig zijn om medewerkers in aandelen te betalen. De medewerker deelt op deze manier mee in het succes van het bedrijf en er blijft kostbaar groeikapitaal beschikbaar binnen de startup.

—-
Einde bericht:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Geert Gladdines, Senior Beleidsmedewerker, via 06 10 15 00 46, of via g.gladdines [@] onl.nl