NieuwsPosition Papers

Welke wetten en regels hebben een negatief effect op het mkb?

ONL voor Ondernemers heeft een lijst opgesteld met (geplande) wetten die nadelig uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het is er voor mkb’ers namelijk de afgelopen jaren niet makkelijker geworden. Waar vorig jaar tijdens Prinsjesdag de Btw-verhoging en de dga-taks werden aangekondigd, komen daar dit jaar nog meer lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven bij. Zo wordt onder andere de koopkrachtverbetering voor consumenten bekostigd door de geleidelijke verlaging van de zelfstandigenaftrek en het uitstellen en afzwakken van de verlaging van het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting (vpb).

Dit overzicht van nadelige wetten en regels heeft ONL gestuurd naar verschillende ambtenaren en politici. Zij lijken namelijk het verdienvermogen van de Nederlandse economie uit het oog te verliezen. Van iedere drie euro die wij in Nederland verdienen, worden er twee door het mkb verdiend. Dat is de boodschap die ONL naar politiek Den Haag uitdraagt. Samen, met alle ondernemers van Nederland, maken wij Nederland ondernemender. Wil jij een bijdrage leveren aan ONL? Iedere ondernemer is welkom.

In het overzicht vind je:

 • Verlaging zelfstandigenaftrek
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 • Wet excessief lenen uit eigen vennootschap
 • Wet arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Wet openheid overheid
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 • Btw-verhoging
 • Uitbreiding geboorteverloof
 • Wet digitale overheid
 • Wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie