ONL in de media

Werkbezoek Vakmanschap en Ambachten – Kamerlid Selçuk Öztürk (PvdA) en Hans Biesheuvel

Den Haag
Donderdag 10 juli 2014

Vakmanschap en Ambachten staan aan de basis van de maakindustrie. Deze sectoren verschaffen banen aan 900 000 mensen, zijn essentieel voor de creatieve sector, zijn vaak drijvers van innovatie en vervullen een spilfunctie in het oppakken van sociale vraagstukken. Om deze redenen maken Kamerlid Selçuk Öztürk (PvdA) en Hans Biesheuvel zich sterk voor vakmensen en de ambachten.

Op donderdag 10 juli 2014 zijn achtereenvolgens bezoeken gebracht op locatie aan CSO in Moergestel, Hoefsmid Jill Roberscheuten in Son en het Techniekhuys in Veldhoven. Vervolgens is bij de Praktijkschool in Helmond een actueel project besproken waarin ambachtelijk vakmanschap, ondernemerschap en praktijkonderwijs concreet zijn samengebracht.

Voor het programma is nauw samengewerkt met Het Ambachtshuis Brabant – een initiatief van Oranjestarters. Het Ambachtshuis Brabant promoot en ondersteunt vakmensen en ambachtelijk ondernemerschap, geeft voorlichting en vakscholing voor jongeren en volwassenen en begeleidt jongeren en volwassenen in hun loopbaan in de ambachtseconomie volgens het Meester-gezel-model.

Via deze link is het verslag van de dag te lezen. Onderstaand volgt een fotoverslag.

CSO Orthopedische Schoentechniek
CSO 2
Selçuk Öztürk en Hans Biesheuvel in gesprek met Roger Nouwens, mededirecteur van CSO.

CSO x1

Bij CSO wordt de schoen van begin tot eind gefabriceerd
Francy van Iersel, Liesbeth Neef, Selcuk en Biesheuvel bij CSOVlnr Roger Nouwens, Liesbeth Neef (Ambachtshuis Brabant), Francy van Iersel (Gemeenteraadslid Tilburg, Selçuk Öztürk (Kamerlid PvdA) en Hans Biesheuvel.

Hoefsmederij Jill
Jill 2
Jill Roberscheuten laat zien hoe zij de voet van het paard verzorgd en opnieuw beslaat.

Selcuk, Jill Roberscheuten en Biesheuvel

Jill Roberscheuten maakt de ijzers op locatie passend
jill 3

Liesbeth Neef, Selçuk Öztürk en Hans Biesheuvel in gesprek met Ellen van der Heiden, loopbaanbegeleider bij het Summa College.

Het Techniekhuys
Techniekhuys buiten

Het Techniekhuys is dé plaats waar vakmanschap, onderwijs en het bedrijfsleven samenkomen in een gouden combinatie
Biesheuvel, Harry Verhoeven en Selcuk in het Techniekhuys in Veldhoven
Kunstenaar en Vakman Harry Verhoeven in gesprek met Selçuk Öztürk en Hans Biesheuvel

Project Ambachtelijk Ondernemerschap Helmond
Project Ondernemer en Praktijkschool 1
Gesprek met onder meer startende ondernemer Heidi de Jager-Adriaans , Rob Vester van Adriaans Wonen en Werken, Renske Proost van de Gemeente Helmond en Robert Pinter en Margot Verhees van de Praktijkschool Helmond.

Meer informatie over de afzonderlijke bezoeken is te verkrijgen via info@onl.nl of via Liesbeth Neef van Het Ambachtshuis Brabant via info@oranjestarters.nl.