Nieuws

Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap voorlopig onschadelijk gemaakt

Het demissionaire kabinet heeft besloten de Tweede Kamer te verzoeken tot aanhouding van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap. Het demissionaire kabinet acht het wenselijk om het wetsvoorstel excessief lenen te betrekken bij de bredere discussie, in waarschijnlijk de formatie, over de behandeling van fiscaal vermogen in box 1, 2 en 3.

ONL verzet zich sinds de aankondiging van het wetsvoorstel in 2018. Het verzoek tot aanhouding is voor ONL een eerste stap richting het schrappen van dit overbodige, onrechtvaardige en niet eerlijke wetsvoorstel. Het wetsvoorstel moet belastinguitstel- en afstel dat zich voordoet bij excessief lenen bij de eigen vennootschap tegengaan. ONL steunt de ambitie om consumptief (onzakelijk) lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan, maar daar is geen nieuw wetsvoorstel voor nodig. Dat doel kan ook worden bereikt met onder andere strengere controles. Tegelijkertijd is ONL principieel tegenstander van het met terugwerkende kracht belasten van bestaande schulden. Een legale lening bij de eigen vennootschap kan niet opeens als illegaal worden bestempeld.

Na de financiële lastenverzwaringen voor ondernemers in de Miljoenennota en het compromis tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is dit eindelijk eens goed nieuws voor ondernemers. ONL hoopt na drie jaar knokken tegen dit wetsvoorstel dat van uitstel nu ook afstel komt. ONL-voorman Hans Biesheuvel; “Goed dat het demissionaire kabinet heeft geluisterd naar onze bezwaren en dat het wetsvoorstel nu voorlopig onschadelijk is gemaakt. Het wetsvoorstel is onrechtvaardig en maakt het fiscale stelsel alleen maar nóg ingewikkelder”.