PersberichtenPosition Papers

Wet Werk en Zekerheid: Geen transitievergoeding bij ontslag na twee jaar loon doorbetalen bij ziekte is een goede eerste stap. Vervolgens terug naar de tekentafel.

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 9 maart 2016

Wet Werk en Zekerheid: Geen transitievergoeding bij ontslag na twee jaar loon doorbetalen bij ziekte is een goede eerste stap. Vervolgens terug naar de tekentafel.
Het is goed dat Minister Asscher de WWZ aanpast zodat er na twee jaar loon doorbetalen voor een zieke werknemer geen transitievergoeding meer verschuldigd is. Dit was een fout in de WWZ. ONL voor Ondernemers is voorzichtig positief dat haar lobby namens vooral de kleine ondernemers gehoor vindt. Op korte termijn moet ook de ketenbepaling worden aangepast voor seizoensgebonden bedrijven. Zij moeten in staat gesteld worden om nog dit voorjaar aan de slag te gaan met hun normale medewerkers. Om alle problemen rondom de WWZ en de flexwet op te lossen moeten we vervolgens snel terug naar de tekentafel.

ONL voor Ondernemers kijkt er naar uit om deel te nemen aan de gesprekken in de komende periode om te komen tot een betere invulling van de WWZ voor de toekomst. Het is in het gezamenlijk belang van medewerkers en ondernemers om het aannemen van mensen aantrekkelijk te maken. De kloof tussen kansrijk en kansarm op de arbeidsmarkt neemt nu alleen maar toe. Ondernemers kunnen het risico niet aangaan om een vast contract aan te bieden. Het ontslagrecht is sinds de WWZ duurder, ingewikkelder en rigide geworden.

Nadere informatie:
Via deze link is het position paper terug te lezen dat ONL voor Ondernemers heeft opgesteld in de aanloop naar de behandeling van de WWZ in de Eerste Kamer.

Via deze link is het onderzoek van ONL voor Ondernemers over de Wet Werk en Zekerheid (n= 288) terug te lezen. Dit onderzoek is verricht in samenwerking met Een Vandaag.