Nieuws

Wijziging Winkeltijdenwet

Op dinsdag 13 juli heeft de Eerste Kamer unaniem voor de wijziging van de winkeltijdenwet gestemd. Voor ondernemers betekent dit dat verhuurders van winkelpanden of winkeliersverenigingen niet eenzijdig meer kunnen bepalen dat een winkel langer of op andere dagen verplicht open moet zijn. Dit heeft als gevolg dat een ondernemer niet open hoeft te gaan op tijden waar niet uitdrukkelijk mee is ingestemd. Hierdoor krijgt de ondernemer bij wet de ruimte om een eigen afweging te maken over de openingstijden.

Onderling afspraken maken over openingstijden bij het aangaan van bijvoorbeeld een huur- of franchiseovereenkomst blijft wel mogelijk.