Nieuws

Wordt het mkb fiscaal gepakt? – FD

4 oktober 2018

Wordt het mkb fiscaal gepakt?

Harde cijfers ontbreken over hoe de lasten voor het mkb zich in deze regeerperiode ontwikkelen ten opzichte van het grootbedrijf. Maar globaal wentelt Rutte III de lasten niet eenzijdig af op de banenmotor van de economie. Het FD zet de feiten op een rijtje.

Snel zal de goede bedoelingen van het kabinet vandaag ongetwijfeld herhalen bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. Maar zijn charmeoffensief is faliekant mislukt. Het goede nieuws dat het kabinet hoopteuit te venten, is volledig overschaduwd door de aankondiging dat de Belastingdienst leningen van dga’s bij hun eigen bedrijf als winstuitkeringen gaat beschouwen zodra die boven de €500.000 uitstijgen. Over zo’n lening moet de ondernemer dan belasting betalen. Vanaf 2020 levert deze dga-taks een bescheiden €50mln op. Maar op korte termijn hangt 23.000 dga’s een belastingaanslag boven het hoofd van €4,5mrd.

‘Ik ben niet van plan het mkb als melkkoe van dit kabinet te laten fungeren’, brieste Hans Biesheuvel. ‘Ondernemers hebben het gevoel dat ze de rekening moeten betalen voor het afschaffen van de dividendbelasting’, aldus de voorzitter van Ondernemend Nederland.

Wie selectief winkelt in de belastingplannen vindt gemakkelijk elementen om Rutte III te betichten van een stiefmoederlijke behandeling van het mkb. Belastingadviseur Edwin Visser van PwC bestrijdt dat: ‘Als ik naar het pakket voor het bedrijfsleven in het regeerakkoord kijk, heb ik niet het beeld dat het mkb onevenredig zwaar wordt getroffen.’

Visser maakt wel een voorbehoud voor de uitwerking van de dga-taks en noemt het storend dat het verhoogde tarief van box 2 ook gaat gelden voor winsten uit het verleden die dga’s in hun bedrijf hebben laten zitten. Zijn collega Arjo van Eijsden van EY deelt die kritiek. ‘Dga’s lijken onevenredig zwaar te worden getroffen. Dat heeft te maken met het ontbreken van overgangsrecht bij de tariefsverhoging in box 2 en de dga-taks.’

De verhoging van de belasting voor dga’s schuurt met het afschaffen van de dividendbelasting. Maar de afschaffing levert het grootbedrijf geen klinkende munt op. Het is een douceurtje voor buitenlandse beleggers, dat in veel gevallen in de schatkist van hun woonland terechtkomt.

Het volledige artikel leest u hieronder: