Nieuws

‘Zadel mkb-accountant niet op met extra administratieve lasten’

ONL vreest voor toename regeldruk 

De regeldruk voor met name mkb-accountants neemt fors toe als de plannen die nu op tafel liggen niet worden aangepast. “Mkb-acountants en grote accountantskantoren worden over één kam geschoren, terwijl de werkzaamheden fors verschillen”, wijst ONL-voorman Hans Biesheuvel. Mkb-ondernemers zullen indirect ook de dupe worden van deze toename aan regeldruk, omdat de kosten van de extra lasten worden doorberekend aan het mkb. Ook vertegenwoordigt de beroepsorganisatie voor accountants (NBA) het mkb onvoldoende. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de toekomst van de accountancysector.

“Breng proportionaliteit in de wet- en regelgeving voor mkb-accountants”, maant Biesheuvel. Zo is een controle bij een familiebedrijf iets heel anders dan een controle bij een multinational. “Aangepaste regelgeving, iets dat ook in andere Europese landen is geregeld, is op zijn plaats.” Zo is het voorstel van de aangestelde kwartiermakers Toekomst Accountancysector voor verplichte kwaliteitsindicatoren, Audit Quality Indicators (AQI), zorgwekkend. Het wetsvoorstel verplicht accountantsorganisaties periodiek te rapporteren aan de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants over kwaliteitsindicatoren, zoals innovatiebereidheid en budgetoverschrijding om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de wettelijke controles. De kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikers van de jaarrekening nader inzicht geven in factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de wettelijke jaarrekeningcontrole. ONL snapt de wens om kwaliteitsindicatoren te verankeren in de wet, maar de maatregelen zijn niet toegesneden op de mkb-accountant, terwijl de administratieve lastenverhoging juist voor deze groep significant hoog is.

“Wat is de toegevoegde waarde van de AQI als het niet zeker is dat de kwaliteit hierdoor omhooggaat?”, vraagt Biesheuvel zich af. Ook de afdeling Advisering van de Raad van State is kritisch over de kwaliteitsindicatoren. De Afdeling merkt op dat uit de toelichting blijkt dat van het invoeren van kwaliteitsindicatoren op zichzelf geen kwaliteitsverhoging hoeft te worden verwacht. Dat staat in een advies over het nieuwe wetsvoorstel Wet toekomst accountancysector.

Gevolgen voor mkb-ondernemers

Door berichten in de media over ondermaatse kwaliteitscontroles door met name grotere accountantskantoren worden steeds hogere eisen gesteld aan de gehele sector. Een nuance aanbrengen in de wet- en regelgeving is daarom van belang. “Het is aan de politiek om te zorgen voor een werkbare situatie”, legt de ONL-voorman uit. “Meer regels betekent dat de gemiddelde werktijd per klant toeneemt, waardoor de accountant genoodzaakt is de kostenstijging door te berekenen aan ondernemers. Meer administratie betekent ook dat er minder tijd overblijft voor het geven van financieel advies aan ondernemers.

Rol beroepsorganisatie te groot

Daarnaast vindt ONL dat de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een te grote vinger in de pap. Alle Nederlandse accountants moeten zich verplicht inschrijven in het accountantsregister van de NBA, die een belangrijke gesprekspartner is van het Ministerie van Financiën over de toekomst van de accountancysector. De invloed van grotere accountantskantoren is hierin groot.  “Het ontbreekt dus aan goede belangenbehartiging van de mkb-accountant richting het ministerie”, aldus Biesheuvel.