CoronaNieuws

Zelfstandige, wat heb jij nodig na 1 oktober?

Op 1 oktober loopt de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) af. Via die regeling kunnen zelfstandigen en zzp’ers een aanvullende uitkering aanvragen wanneer hun inkomen vanwege de coronacrisis tot onder het bestaansminimum daalt. Steeds meer ondernemers gaan inmiddels weer aan de slag. Maar er zijn ook ondernemers die door de coronamaatregelen ook vanaf 1 oktober (nog) niet weer (volledig) aan de slag kunnen. Hoe moeten zij verder? Wat is hun perspectief en wat hebben zij nodig?

Klankbordgroep

ONL vormt samen met Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO, VNO-NCW en MKB-Nederland de Klankbordgroep Tozo van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze klankbordgroep voeren we overleg  over de ondersteuning van zelfstandigen in deze coronacrisis. Wij hebben in de afgelopen periode steeds de signalen van onze achterban ingebracht om de uitvoering van de Tozo zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar hoe moet het verder na 1 oktober?

Nieuwe kansen voor ondernemers

Steeds meer ondernemers zijn weer aan de slag. Maar in bepaalde beroepen is blijvende aanpassing nodig, met soms zelfs een ander verdienmodel. Sommige ondernemers kunnen daarbij wellicht een coach gebruiken. Of omscholing kan misschien perspectief bieden. De zelfstandigenorganisaties hebben aangegeven op zeer korte termijn met het ministerie SZW de mogelijkheden te inventariseren die het project ‘Nederland leert door’ voor zelfstandigen kan bieden.

Vragenlijst: wat heb jij nodig?

We zijn benieuwd naar jouw situatie: hoe is het jou als zelfstandige of zzp’er vergaan, hoe gaat het nu met je en wat verwacht je voor de toekomst? En de belangrijkste vraag is: wat helpt jou om (weer) in jouw eigen inkomen te kunnen voorzien? De klankbordgroep gebruikt jouw input om te inventariseren welke maatregelen en opties nodig en helpend zijn na 1 oktober. Wil je daarom onderstaande (anonieme) vragenlijst invullen? Het invullen van de 11 vragen kost ongeveer 5 minuten tijd.

Meer informatie