NieuwsPosition Papers

De stem van de ZZP’er ontbreekt in Den Haag – Wij gaan dat veranderen! Lees ons ZZP Manifest

ONL voor Ondernemers – ZZP Manifest – 2019 – pdf

In Nederland werken meer dan een miljoen mensen als ZZP’er en dat aantal blijft alleen maar toenemen! Het gaat hierbij om ondernemers die voor eigen rekening en risico ondernemen. ONL voor Ondernemers komt óók voor deze belangrijke groep op.

Dat is nodig. Het wettelijke stelsel is niet toegerust op de snel veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen vinden autonomie en flexibiliteit belangrijk, en vinden die aspecten in het zelfstandig ondernemerschap. Deze mensen verdienen duidelijkheid en zekerheid. ONL heeft een heldere ZZP-Agenda met zes punten:

1. ZZP’ers zijn ondernemers en verdienen helderheid en erkenning;
2. Er komt een eigen wettelijke en fiscale positie voor zelfstandig ondernemers;
3. Géén verplichte sociale zekerheid;
4. Géén verplicht pensioen;
5. Bescherming tegen de machtspositie van grote afnemers;
6. Het moet makkelijk worden om (parttime) te ondernemen.

1. ZZP’ers zijn ondernemers en verdienen helderheid en erkenning.

ZZP’ers leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie en zijn essentieel voor hun opdrachtgevers, zowel bedrijven als overheden. ZZP’ers zijn zelfstandig ondernemers die voor eigen rekening en risico ondernemen. Onduidelijkheid, het ontbreken van duidelijke wettelijke kaders en slecht passend beleid zoals bijvoorbeeld de Wet DBA hindert deze ondernemers onnodig. ONL vindt dat ZZP’ers ondernemers zijn en zo behandeld moeten worden door de overheid en de Belastingdienst.

2. Eigen wettelijke en fiscale positie voor zelfstandig ondernemers.

Het huidige wettelijke stelsel is niet ingericht op de moderne flexibele arbeidsmarkt, waar zelfstandig ondernemerschap steeds belangrijker wordt. Arbeidsrelaties worden gekwalificeerd op basis van wettelijke kaders die honderd jaar oud zijn. Daarom moet het arbeidsrecht gemoderniseerd worden. Er moeten moderne toetsingscriteria komen voor de kwalificatie van arbeidsrelaties. Samen met de praktijk (opdrachtgevers en zelfstandig ondernemers) kunnen we de juiste criteria vaststellen. De overheid moet ook zorgen voor duidelijke definities van ondernemerschap, die onderkennen dat er verschillende typen zelfstandig ondernemers zijn.

3. Géén verplichte sociale zekerheid.

ZZP’ers zijn ondernemers en moeten zelf kunnen kiezen hoe ze hun sociale zekerheid inrichten. ONL is tegen verplichte sociale zekerheid voor zelfstandigen. Initiatieven zoals ONL Crowdsurance helpen ZZP’ers hierbij. Het conditioneren van de zelfstandigenaftrek, door deze alleen toe te kennen als ZZP’ers voorzieningen hebben getroffen rondom arbeidsongeschiktheid, is voor ONL bespreekbaar.
Het huidige sociale zekerheidsstelsel sluit niet aan bij de flexibele arbeidsmarkt. Werkenden wisselen vaker van werkgever, sector of gaan (parttime) als ZZP’er aan de slag. De sociale zekerheden moeten gemoderniseerd worden om voor alle werkenden te passen. Keuzevrijheid is hierbij het uitgangspunt.

4. Géén verplicht pensioen.

Het uitgangspunt is dat ZZP’ers niet verplicht zijn of worden om pensioen op te bouwen. Ondernemers zijn zelf goed in staat om de juiste keuzes te maken. Om een goede keuze te kunnen maken is het wel belangrijk dat er passende pensioenproducten en faciliteiten zijn die aansluiten op de wensen en behoeften van zelfstandigen. Zo creëer je échte keuzevrijheid.

5. Bescherming tegen de machtspositie van grote afnemers.

Grote afnemers hebben een te grote machtspositie ten opzichte van hun zzp-toeleveranciers en zzp-dienstverleners. Zelfstandig ondernemers verdienen meer bescherming, bijvoorbeeld door het afschaffen van het verpandingsverbod. De Wet Late Betalingen moet worden gehandhaafd, zodat ondernemers op tijd betaald krijgen en niet in de knel komen. Om opdrachten te krijgen zien zelfstandig ondernemers zich gedwongen om contracten te tekenen met onredelijke inkoopvoorwaarden en boetebedingen. Aan deze praktijken moet een eind komen.

6. Het moet makkelijker worden om (parttime) te ondernemen.

Ondernemerschap moet worden gestimuleerd in plaats van beperkt. Maatregelen die ondernemerschap beperken moeten van tafel. Een voorbeeld hiervan is het minimumtarief. Dit belemmert ondernemers in de culturele en maatschappelijke sector. Ook hindert het ondernemers die een business-case zien in lage tarieven (bijvoorbeeld om schaalvoordelen of marktaandeel te creëren). Verder moeten zelfstandig ondernemers worden beloond als zij de stap zetten naar het aannemen van personeel.
Veel mensen ondernemen parttime , soms naast een (goede) baan, soms naast een studie. Ook voor hen moet ondernemerschap lonen. ONL zet zich in voor vermindering van de administratieve lasten en een eerlijke toegang tot ondernemersfaciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan een variabele zelfstandigenaftrek, gekoppeld aan het aantal gewerkte uren als ZZP’er.