Regeldruk

De regeldruk voor het mkb is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, terwijl iedereen het erover eens is dat die juist verminderd moet worden. Als gevolg van de berg aan wetten en regels waar ondernemers zich aan moeten houden, blijft er weinig tijd over om daadwerkelijk te ondernemen. Dit is niet alleen funest voor de […]

Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Ze zorgen voor veel banen en dragen bij aan economische groei en innovatie. ONL roept dan ook op om zorgvuldig om te gaan met de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Er is veel aandacht voor de BOR: vanaf 2025 wordt de vrijstelling in de BOR honderd procent van de […]

Vestigingsklimaat en bedrijfsleven

Arbeidsmarkt

Bedrijfsleven & vestigingsklimaat Het mkb is de motor van de Nederlandse economie, zorgt voor werkgelegenheid en is de sleutel tot innovatie bij het maken van de verduurzamings- en digitaliseringsslag. Ondernemers hebben hiervoor wel (financiële) ruimte en zekerheid nodig om te kunnen investeren en innoveren. Door de hogere belastingdruk, gestegen loonkosten en rente is hier minder […]