Wat is ONL voor Ondernemers?

ONL voor Ondernemers is dé onafhankelijke ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één belang: de stem van ondernemers laten horen. Ondernemers bepalen de onderwerpen op onze agenda en wij ondernemen actie. We nodigen je van harte uit om ook jouw stem te laten horen!

Politici, ambtenaren en grote lobby-organisaties weten vaak niet wat een wet of maatregel in de dagelijkse praktijk voor een ondernemer betekent. Dit heeft desastreuze gevolgen. Voorbeelden zijn de Wet Werk en Zekerheid, de Wet DBA, de Wet Poortwachter. Rammelende wetgeving is niet alleen slecht voor ondernemers, maar voor de hele economie. Het is daarom essentieel dat de stem van de ondernemer gehoord wordt bij het vaststellen van beleid en wetgeving. Het team van ONL maakt zich hier hard voor door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen op onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn.

De pijlers van ONL voor Ondernemers

Geen representatie maar participatie

Onze achterban kijkt niet toe maar bepaalt onze agenda. Wij peilen continu de wensen, meningen, uitdagingen van deelnemende ondernemers en vertalen die naar concrete actiepunten.

Voor en door ondernemers

ONL is er voor alle ondernemers en wordt gerund door ondernemers. We spreken de taal van de ondernemer, zijn doel- en actiegericht en hebben dezelfde ambitie als onze achterban. Aanpakken!

Regio- en sectoroverstijgend

Moderne ondernemers verenigen zich op basis van ambitie, uitdagingen en profielen en niet op basis van regio of sector. Vanuit deze relevantie maken wij ons in de lobby sterk voor onze achterban.

Volledig transparant

Onze organisatie, activiteiten en doelstellingen zijn volledig transparant. We geven op ieder moment openheid in processen, politieke afwegingen, agenda’s en belangen.

Dynamisch georganiseerd

Onze agenda wordt niet bepaald door het bestuur, de politiek of brancheorganisaties maar direct door de deelnemende ondernemers. ONL past zich aan hun wensen aan en handelt daarnaar.

Dichtbij het vuur

Je vindt ONL op een steenworp afstand van het Binnenhof. Ons kantoor in het Ondernemershuis Nederland is een toegankelijke en laagdrempelige ontmoetingsplek voor ondernemers, ambtenaren en politici.

Wat heeft ONL voor Ondernemers bereikt?

ONL heeft de invloed om écht verandering teweeg te brengen. Enkele voorbeelden van recente resultaten waar wij trots op zijn:

  • Na onderzoek en lobby door ONL zijn de corona-steunmaatregelen TOGS, GO en BMKB verruimd
  • Het kabinet behandelt tien voorstellen van ONL om de economie weer op te starten
  • ONL presenteerde het ONL Ondernemersmanifest aan premier Rutte in het Torentje
  • De Wet late betalingen van kracht na een wetsvoorstel door ONL
  • Herstel WWZ en Loondoorbetaling bij ziekte
  • Na aanhoudende lobby is de Wet DBA opgeschort

Bekijk hier meer resultaten

Om Nederland nóg ondernemender te maken, kunnen we jouw steun goed gebruiken. Doe je mee met ONL? Je kunt ons steunen als participant of vriend.