Insolventie & Belastingdienst

Finaciën

Insolventie & Belastingdienst ONL krijgt alarmerende signalen over grote schuldenproblematiek onder ondernemers. Het gaat hierbij ook om coronaschulden. In combinatie met gestegen prijzen op vrijwel alle fronten, van energie tot hogere lonen, leidt dit tot een onhoudbare situatie. Flexibele regelgeving en maatwerk zijn broodnodig om de schuldenstress te verlichten. Het implementeren van afbetalingsregelingen of het […]

Bedrijfsfinanciering

Bedrijfsfinanciering Het mkb wijkt voor een lening steeds vaker uit naar non-bancaire financiers. Het is goed dat deze financiers een deel van de financieringsbehoefte kunnen opvangen, maar het toont ook aan dat banken onvoldoende kunnen bieden. Het complete financieringslandschap (bancair, non-bancair, subsidies en fiscale regelingen) moet overzichtelijker worden voor de ondernemer door bijvoorbeeld snel de […]

Accountancy

Financien

Accountancy In Nederland zijn zo’n twee miljoen mkb-bedrijven actief, waarvan een groot deel geen tijd heeft voor administratieve taken. Het inschakelen van accountant/boekhouder is daarom noodzakelijk. Mkb-accountants vervullen niet alleen een onmisbare rol bij het controleren en samenstellen van de jaarcijfers, maar geven ook financieel advies en begeleiding aan bedrijven. Hoewel de wet- en regelgeving […]