Kogel door de kerk: Wet opheffing verpandingsverboden aangenomen door Tweede Kamer

De Wet Opheffing verpandingsverboden is dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer. ONL is een groot voorstander van deze wet. Verpandingsverboden zetten een rem op kredietverlening aan met name het midden- en kleinbedrijf, omdat deze bedrijven hun uitstaande vorderingen niet als onderpand voor een lening kunnen gebruiken. “Ik ben blij dat de Tweede Kamer na tien jaar eindelijk een besluit heeft genomen”, zegt ONL-voorman Erik Ziengs. “Dit betekent meer ademruimte voor het mkb doordat er meer financieringsruimte ontstaat.”

Verpandingsverboden komen regelmatig voor in contracten die bedrijven met elkaar sluiten. Denk aan de bouw- en retailsector, waar de mogelijkheid tot overdracht of verpanding van vorderingen contractueel op grote schaal wordt uitgesloten. Grote bedrijven willen hiermee voorkomen dat onbekende schuldeisers zich melden. Doordat dit wetsvoorstel uit 2020 van toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) nu is aangenomen, ontstaat meer lucht voor het mkb. Leveranciers mogen vorderingen die zij hebben uitstaan bij klanten overdragen of verpanden aan banken en andere geldschieters als zekerheid voor een lening.

Er zijn wel kaders waaraan bedrijven zich moeten houden.

-Het moet gaan om een vordering die is ontstaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf (reguliere handelsverkeer);

-De overdracht of verpanding van zakelijke geldvorderingen door de crediteur zijn pas effectief als de debiteur daarvan schriftelijk op de hoogte is gebracht. Hiermee wordt voldoende duidelijk gemaakt aan de debiteur aan wie betaald moet worden;

-Het verpandingsverbod is niet geldig op geldvorderingen ten aanzien van betaal- of spaarrekeningen of een krediet- of geldleningsovereenkomst waarbij aan de kant van kredietgever meerdere partijen betrokken zijn of zullen zijn.

Er is sprake van een korte overgangstermijn van drie maanden voor afspraken vanaf de ingangsdatum van de wet.

Meer nieuwsberichten

Foto tekenmoment ONL en NVP
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders in zee met ONL
Geplaatst op: 12-07-2024
Nieuw Bestuur Onl
Nieuwe gezichten in het bestuur van ONL voor Ondernemers 
Geplaatst op: 12-07-2024
Erik Ziengs Foto Femke Van Den Nouweland
Steeds meer gemeenten kiezen voor uitstel zero-emissiezones
Geplaatst op: 04-07-2024