Lastenverzwaringen deels teruggedraaid na oproep ONL

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ONL: ‘De ondernemer lijkt langzamerhand beter te worden begrepen’

Hans Biesheuvel, voorman van ONL voor Ondernemers, is blij dat de Tweede Kamer meerdere lastenverzwaringen voor het mkb deels heeft teruggedraaid. De verlaging van de mkb-winstvrijstelling is deels van tafel, de accijnskorting op brandstof blijft en de verhoging van de alcoholaccijns is gehalveerd. Ook wordt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) minder versoberd. “Hoewel we onze wensen niet volledig hebben kunnen realiseren, beschouwen we het als positief dat de voorgenomen lastenverzwaringen deels zijn teruggedraaid”, zegt de ONL-voorman. “De ondernemer lijkt langzamerhand beter te worden begrepen.”

Verlaging mkb-winstvrijstelling deels van tafel

Door middel van een amendement van Tweede Kamerleden Erkens (VVD) en Alkaya (SP) is de voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor het jaar 2024 nagenoeg gehalveerd, waardoor de mkb-winstvrijstelling nu op een percentage van 13,31 procent komt te liggen in plaats van 12,7 procent. “Het is goed om te zien dat van links tot rechts het besef lijkt door te dringen dat budgettaire tegenvallers niet steeds bij het mkb moeten worden opgehaald”, zegt Biesheuvel. “Het geld moet eerst verdiend worden.”

De BOR eveneens minder versoberd

ONL heeft al geruime tijd aandacht gevraagd voor de mogelijke liquiditeitsproblemen en de impact op het vestigingsklimaat door voorgestelde veranderingen in de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR). Met ingang van 1 januari 2025 wordt het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde verlaagd van 83% naar 75%, in plaats van het oorspronkelijke wetsvoorstel van 70%. Biesheuvel merkt hierbij op dat de kritiek van ONL eerst gemakkelijk terzijde werd geschoven. “Maar het is bemoedigend om te zien dat de Tweede Kamer uiteindelijk heeft geluisterd naar de zorgen van ondernemers. Maar voor de toekomst: handen af van de BOR. Nu is het klaar.”

Hans Biesheuvel benadrukt: “Het is bemoedigend om te zien dat de politiek steeds beter luistert naar de zorgen van ondernemers. Het lijkt door te dringen dat er niet veel bij ondernemers valt te halen zonder het ondernemersklimaat te verslechteren en dat is een positieve ontwikkeling.”

Vandaar dat Biesheuvel oproept tot verdere samenwerking: “Deze recente successen laten zien dat onze stem wordt gehoord, maar het is van essentieel belang om dit momentum vast te houden. We roepen op tot een voortdurende samenwerking en open communicatie met beleidsmakers, zodat we gezamenlijk kunnen blijven werken aan een beter Nederland. Een goed functionerend mkb is daar een essentieel onderdeel van. “ONL voor Ondernemers staat klaar om in gesprek te blijven en concrete oplossingen aan te dragen die de Nederlandse economie en het ondernemerschap kunnen versterken”, aldus Biesheuvel.

Accijnskorting op benzine, diesel en LPG blijft

Om mkb-ondernemers in grensgebieden te ondersteunen, is het essentieel dat de verschillen in brandstofprijzen met de buurlanden niet te groot zijn. ONL heeft daarom gepleit voor het in stand houden van de accijnskorting op brandstof en is verheugd om te vernemen dat het amendement van de VVD hierover is aangenomen. De accijnskorting helpt ook mkb-ondernemers, die niet kunnen overstappen naar duurzaam vervoer vanwege de hoge investeringskosten. Financiering voor de aanschaf van een duurzaam voertuig is lastig te verkrijgen. Daarnaast is de actieradius te klein.

Grenseffecten door accijnsverhoging op tabak en alcohol

In het amendement van de VVD en SGP wordt de verhoging van de alcoholaccijns gehalveerd. Dit is een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke Belastingplan 2024 voor alcoholimporteurs, -producenten, -verkopers en een bredere groep ondernemers in de grensregio’s met België en Duitsland. Wel leiden de uiteindelijke gehalveerde verhoging van alcoholaccijns en de verhoging van de tabaksaccijns tot grenseffecten waar mkb-ondernemers in de grensregio last van hebben. ONL benadrukt dat met de verhoging van de alcoholaccijns eeuwenoude familiebedrijven in de knel kunnen komen. Daarom pleiten wij voor het goed monitoren van de grenseffecten, maar ook voor een goede monitoring van de effecten op mkb-ondernemers in de alcoholindustrie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Meer nieuwsberichten

Groepsfoto Arbeidsmarktpoort
Arbeidsmarkt kan niet zonder arbeidsmigranten
Geplaatst op: 17-04-2024
Whatsapp Image 2024 04 11 At 08.36.47 (1)
Tweede Kamerleden verontrust over situatie kleinbedrijf
Geplaatst op: 12-04-2024
Erik Ziengs Foto Femke Van Den Nouweland
ONL voor Ondernemers start onderzoek naar coronaschuldenproblematiek
Geplaatst op: 28-03-2024