Meer dan een miljoen ondernemers niet verzekerd bij ziekte

Uitkomst twaalfde Kleinbedrijf Index

Een meerderheid van de Nederlandse ondernemers is niet verzekerd tegen inkomensverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit cijfers van de twaalfde Kleinbedrijf Index (KB Index). Dat is een onderzoek van Qredits, ONL en de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Cultuur+Ondernemen dat ieder kwartaal wordt uitgevoerd onder meer dan duizend ondernemers in het kleinbedrijf. Bovendien kan ruim de helft, 52 procent, van de ondernemers het niet langer dan drie maanden uithouden zonder inkomen.

55% niet verzekerd tegen inkomensverlies

Meer dan de helft, 55 procent van de Nederlandse ondernemers is niet verzekerd tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat zijn dus meer dan een miljoen ondernemers in Nederland. Ook heeft 42 procent van de ondernemers geen pensioenvoorziening. Bovendien wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van beschikbare toeslagen. Te vaak – tot wel 40% van de gevallen – denken ondernemers niet in aanmerking te kunnen komen voor toeslagen. Dit komt door onwetendheid en vooronderstellingen over een te hoog inkomen.

Stijgende lijn bedrijfsresultaten

De stijgende lijn in de bedrijfsresultaten van ondernemers zet door. Het ondernemersvertrouwen neemt toe naar met 16 procent in de plus. Dit was tien procent. Het aantal verwachte bedrijfsbeëindigingen daalt naar 4 procent en de continuïteitsindex staat met 79 op de hoogste score sinds de eerste meting. Ook is er een toename in het aantal groeiende bedrijven. Vooral starters en ondernemers met personeel hebben de wind mee. Daar is ook de grootste behoefte aan financiering, waaraan 32 procent van de ondernemers in alle sectoren behoefte hebben.

Partnerinkomen onvoldoende

Ondanks de verbeteringen blijven er zorgen. Zo keert 53 procent van de ondernemers zichzelf een loon uit dat onder het minimumloon ligt, waardoor de financiële kwetsbaarheid toeneemt. Dit wordt verergerd door het feit dat velen onvoldoende reserves hebben om langer dan drie maanden te overbruggen. Het partnerinkomen is bij de meerderheid van de ondernemers onvoldoende om op terug te vallen.

Aandacht voor financiële kwetsbaarheid 

Uit deze KB Index blijkt dat te veel ondernemers zich geen financiële tegenslagen kunnen permitteren in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarom moet er aandacht in het beleid komen voor de financiële kwetsbaarheid van deze doelgroep. Financiële instellingen zouden ondernemers kunnen adviseren om de financiële risico’s in kaart te brengen en de mogelijkheden om die risico’s af te dekken kunnen benoemen. Naast reguliere verzekeringen zijn broodfondsen en schenkkringen opkomende alternatieve oplossingen voor een versterking van de financiële inkomenspositie van ondernemers. Daarnaast zouden brancheorganisaties, werkgeversverenigingen en financiële dienstverleners én de Belastingdienst er goed aan doen om meer aandacht te geven aan het pro-actief informeren over de mogelijkheden van toeslagen. Zeker nu duidelijk is dat ondernemers niet uit trots of complexiteit een aanvraag nalaten, maar vanuit een verkeerd beeld of onwetendheid.

Ten slotte zijn er in Nederland te veel drempels om groeiende en herstellende ondernemers te financieren. Zorg voor betere mogelijkheden voor (achtergesteld) risicokapitaal. Daarbij horen ook (goedkope) Europese garantiefaciliteiten en fiscale aftrekmogelijkheden voor (particuliere) investeerders. Onze buurlanden laten zien dat de balans van het mkb daarmee succesvol kan worden versterkt.

Meer nieuwsberichten

Pexels Marcin Jozwiak 2800121
Bijna helft van ondernemers vreest problemen door zero-emissiezone
Geplaatst op: 17-06-2024
Erik Ziengs Foto Femke Van Den Nouweland
Kogel door de kerk: Wet opheffing verpandingsverboden aangenomen door Tweede Kamer
Geplaatst op: 12-06-2024
V100 Koffer0002
Mkb’ers kregen ‘uniek inkijkje in Tweede Kamer’ tijdens V-100
Geplaatst op: 29-05-2024