Mkb’ers kregen ‘uniek inkijkje in Tweede Kamer’ tijdens V-100

100 ondernemers met kritische blik in Tweede Kamer

Honderd mkb-ondernemers waren op maandag 27 mei aanwezig bij de V-100 en namen het financiële beleid van het kabinet van het afgelopen jaar onder de loep in de Tweede Kamer. Veel partners van ONL schoven aan, waaronder Joop van Veelen, voorzitter van de PPP, de branchevereniging voor distributeurs en leveranciers van promotionele producten, relatie- en kerstgeschenken en eigenaar van mkb-bedrijf Procomm Partners. “Het was een waardevolle dag die een interessante wending kreeg doordat ondernemers de tijd kregen om te vertellen wat er speelt binnen hun branche”, zegt Van Veelen.

Ieder jaar worden honderd mensen uit bepaalde beroepsgroepen gevraagd om de jaarverslagen van alle ministeries kritisch onder de loep te nemen en hier vragen over te stellen. Vorig jaar werden honderd journalisten uitgenodigd voor de V-100 en dit keer was het mkb aan de beurt. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer. Het thema van dit jaar was de V-100 ‘Omgaan met plotselinge schaarste en onzekerheden’.

Blik op begroting

ONL mocht ondernemers uitnodigen voor de V-100 namens de commissie voor de Rijksuitgaven die de dag organiseerde. “Ik kende het niet”, zegt Van Veelen. “Maar het leek mij interessant en dat was het ook.” De groep van mkb’ers werd onderverdeeld in groepen die ieder een thema kregen waarover vragen konden worden gesteld aan de betreffende minister. “Die beantwoording volgt over een week of vier. We kregen een inkijkje in de begroting en wat er terecht is gekomen van alle plannen”, zegt de PPP-voorzitter. “Het was onmogelijk om al die jaarverslagen in een dag goed door te nemen, maar de discussie die ontstond was heel nuttig.”

Veel regels, geen handhaving

De aanwezige ondernemers kregen volgens hem ruim de gelegenheid om te reflecteren op het beleid en ook hun mening te geven over in zijn geval Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en duurzaamheidsrapportage CSRD waarbij de hele keten van een product in beeld moet worden gebracht: de impact op mens en milieu. “Het probleem is dat er geen capaciteit is om hierop te handhaven. Als ondernemer moet je je aan veel wetgeving en regels houden, maar de controle blijft achter”, legt Van Veelen uit. “Als ik meer dan 130 rijd op de snelweg heb ik een grotere kans om gepakt te worden dan als ik mij niet aan de IMVO-regels houd. Pas bij misstanden wordt ingegrepen.” Dat moet in zijn ogen anders. “Het loont bij wijze van spreken niet om je aan de regels te houden. Dus als ondernemers, die zich hier wel aan houden, de kostprijs van een product omhooggooien als gevolg van regelgeving kan het zijn dat een concurrent hier maling aan heeft en ditzelfde product vijftig cent goedkoper aanbiedt.” De PPP-voorzitter is blij dat Tweede Kamerleden gewillig luisterden naar de woorden van ondernemers. Ik verwacht dat de contacten die zijn opgedaan met politici wel een vervolg krijgen.”

Volle bak

Ewout Klok, voorzitter van BETA, de belangenbehartiger van energie- en tankstationretail, en tot voor kort uitbater van een tankstation in het Drentse Hoogeveen nam ook deel aan V-100. “Een unieke kans voor ondernemers om een kijkje te nemen in de Tweede Kamer en meer te leren over hoe beleid tot stand komt. Het was echt volle bak.” De mkb’ers werden door onder meer Pieter Duisenberg, voorzitter van de Algemene Rekenkamer, ontvangen. “Mooi dat wij als burgers ook iets van de begroting mochten vinden.” Klok verdiepte zich uitgebreid in de stukken, maar dat bleek achteraf niet per se nodig te zijn. “Er ontstond meer een open discussie, dat vond ik heel prettig. Ook kwam ik in gesprek met andere brancheverenigingen en ondernemers die ik normaal nooit spreek, zoals bakkers, drukkerijen en een transportbedrijf. Veel zaken die in onze branche spelen, raken hen ook. Dat heeft bij mij de ogen geopend”, legt de BETA-voorzitter uit. “Veel ondernemers staan te springen om meer mogelijkheden voor snelladen. Ik heb gezegd tegen Tweede Kamerleden dat wij als tankstations hier echt iets in kunnen betekenen. Aan tankstations kleeft het label fossiel, maar wij zien een goede laadinfrastructuur niet als bedreiging. Dat zien wij juist als een kans.”

Ieder jaar mbk bij V-100

De voorzitter van de Samenwerkende Horeca Ketens (SHK) en horecaondernemer, Guus van Herpen, liep ook rond in het tijdelijke Tweede Kamergebouw. “Eigenlijk zou het mkb ieder jaar moeten aanschuiven bij de V-100”, vindt Van Herpen, omdat het mkb een groot deel van de inkomsten van de overheid binnenharkt. “Het is altijd goed om te horen wat er binnen andere branches speelt en met mopperen op de overheid kom je niet ver. Dan moet je ook iets doen, zoals meedoen aan de V-100. Bovendien was ik ook nieuwsgierig naar de dag; daarom gaf ik mij op. ” Hij boog zich met een groep ondernemers over de thema’s arbeidsmarktkrapte en werkgeverslasten. “Juist de horeca heeft flexibiliteit nodig als het gaat om personeelsinzet. Het is niet altijd mooi weer en als je dan met een volle bezetting staat, word je als ondernemer gestraft voor een slechte zomer.” Ook het thema ‘arbeid moet lonen’ kwam voorbij en de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte: voor kleine ondernemers zijn dit hete hangijzers. “Het was waardevol dat wij als mkb input konden geven over de praktijk. Er is namelijk altijd een spanningsveld tussen theorie en praktijk”, aldus Van Herpen.

Meer nieuwsberichten

Pexels Marcin Jozwiak 2800121
Bijna helft van ondernemers vreest problemen door zero-emissiezone
Geplaatst op: 17-06-2024
Erik Ziengs Foto Femke Van Den Nouweland
Kogel door de kerk: Wet opheffing verpandingsverboden aangenomen door Tweede Kamer
Geplaatst op: 12-06-2024
V100 Koffer0002
Mkb’ers kregen ‘uniek inkijkje in Tweede Kamer’ tijdens V-100
Geplaatst op: 29-05-2024