ONL: ‘Laatste mogelijkheid voor huidige Tweede Kamer om situatie mkb te verbeteren’

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

De Tweede Kamer moet echt werk maken van het verbeteren van het ondernemersklimaat. “Dat is hard nodig. Het mkb wordt te veel vergeten bij het maken van beleid”, maant Hans Biesheuvel, voorman van ONL voor Ondernemers met de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het vooruitschiet. “Dit is voorlopig de laatste mogelijkheid voor de huidige Tweede Kamer om cruciale stappen te zetten in het beter toegankelijk en inzichtelijk maken van financiering voor het mkb die broodnodig is om de verduurzamingsslag te maken”, zegt Biesheuvel, die met concrete voorstellen komt om dit voor elkaar te krijgen.

De Tweede Kamer vergadert morgen over de begroting van EZK. Een uitgelezen moment om stappen te zetten met de beloofde Financieringshub, waarin private financiers, adviseurs en ook publieke dienstverlening en financiering overzichtelijk op een rij staan. “Het lijkt erop dat de hub niet hoog op het prioriteitenlijstje staat, terwijl het gebrek aan financieringsmogelijkheden nog steeds een urgente kwestie vormt voor het mkb”, stelt Biesheuvel. “Maak hier vaart mee.”

Aanjager mkb-financiering

Ook pleit ONL voor het aanwijzen van een aanjager mkb-financiering. Biesheuvel: “Wat momenteel ontbreekt in het speelveld is iemand die niet alleen volledig onafhankelijk is en gerespecteerd wordt, maar bovenal de centrale rol van eigenaar op zich kan nemen.” Het is cruciaal dat de politiek aan de slag gaat hiermee, wijst hij. “Onlangs hebben we van De Nederlandsche Bank vernomen dat mkb-financiering ernstig wordt bemoeilijkt als gevolg van marktfalen: een Nederlandse lening is aanzienlijk duurder dan in vergelijkbare landen en het aanbod blijft schaars. Dit ondermijnt de veerkracht en groeikansen van onze ondernemers.”

Landelijke uitrol van succesvolle duurzaamheidslening

Er zijn nog meer mogelijkheden om de verduurzamingsslag een flinke boost te geven Biesheuvel wijst op het succes van duurzaamheidsleningen tot €50.000 in Overijssel en dringt erop aan dat deze regeling landelijk worden uitgerold. “Daar zijn al plannen voor om dit per 2025 te doen, maar waarom wordt er niet doorgepakt. Start hiermee per op 1 januari 2024”, zegt Biesheuvel.

Betere regelgeving mkb

Tot slot moet er volgens de ONL-voorzitter meer prioriteit komen om regeldruk te bestrijden en de uitvoering te verbeteren. “Het probleem is dat er vaak onvoldoende gedaan wordt met de feedback onder ondernemers. Als een regel onuitvoerbaar is, is het lastig om de mammoettanker van de overheid te keren. Er moet een mogelijkheid zijn om nieuwe regelgeving tegen te houden als de regels zinloos of te kostbaar zijn”, aldus Biesheuvel. “Het gaat om een mix van betere regels en de uitvoering hiervan. Te vaak wordt het mkb weggezet als zeurpiet en dat is onterecht. Regels moeten iets toevoegen en niet hun doel voorbijschieten.”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Meer nieuwsberichten

Foto tekenmoment ONL en NVP
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders in zee met ONL
Geplaatst op: 12-07-2024
Nieuw Bestuur Onl
Nieuwe gezichten in het bestuur van ONL voor Ondernemers 
Geplaatst op: 12-07-2024
Erik Ziengs Foto Femke Van Den Nouweland
Steeds meer gemeenten kiezen voor uitstel zero-emissiezones
Geplaatst op: 04-07-2024