Wat moet het mkb met duurzaamheidsrapportage CSRD?

Vanaf dit jaar zijn veel ondernemingen verplicht om te rapporteren over hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid aan de hand van verschillende duurzaamheidscriteria: Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur).

Onder de CSRD gaan alle grote bedrijven vallen die aan twee van de volgende criteria voldoen: de omzet is hoger dan €50 miljoen per jaar, een balanstotaal van meer dan €25 miljoen of meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar). Geen mkb dus eigenlijk. Toch krijg je als kleine ondernemer waarschijnlijk ook te maken met de CSRD. Lever je producten of diensten aan grotere bedrijven? Als deze laatsten vanaf 2024 verplicht moeten rapporteren, gaan ze vragen stellen aan de bedrijven waar zij mee samenwerken; dus ook aan het mkb. Bijvoorbeeld over hoe het product gemaakt wordt en door wie. En gebeurt dat verantwoord en eerlijk? Grote bedrijven kijken strenger naar hun aanbieders en dienstverleners. Ze moeten wel, want anders kunnen ze zelf niet voldoen aan de richtlijn. Hoe wordt het product gemaakt, vervoerd en verwerkt? Kijken op papier hoe de keten in elkaar steekt. Waar komen de producten vandaan, welke materialen worden gebruikt en hoe duurzaam gebeurt dat? Sommige vragen zijn niet zelf te beantwoorden door mkb’ers. Dan moet dat door de ondernemer worden nagevraagd bij de leverancier of importeur. Ingewikkeld en tijdrovend dus voor de mkb’ers. Overigens zijn beursgenoteerde mkb-bedrijven vanaf 1 januari 2026 ook aan de beurt om aan de verplichte duurzaamheidsrapportage te voldoen.

Hoe werkt dat?

De CSRD is als EU-richtlijn onderdeel van Europese wetgeving. Hoe het duurzaamheidsverslag eruit moet zien wordt bepaald aan de hand van een aantal standaarden: de European Sustainibility Reporting Standards (ESRS). Door deze standaarden weten bedrijven precies welke duurzaamheidsinformatie in het rapport moet komen. Zoals informatie over vervuiling en werknemers. De ESRS zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde manier rapporteert. Zo wordt het makkelijker om rapporten van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken.
Bedrijven moeten het verslag indienen in een online portal. Vervolgens wordt de rapportage gecontroleerd. In Nederland lijkt het erop dat accountants deze controlerende rol op zich nemen. Zij checken de duurzaamheidsrapportages, net zoals ze de jaarrekening controleren. De CSRD stelt eigenlijk: gezonde financiële cijfers zijn onmisbaar, maar gezonde duurzame cijfers zijn net zo belangrijk.

Productpaspoorten

Vanaf 2026 worden de eerste digitale productpaspoorten verplicht. Deze kun je het ook inzetten voor duurzaamheidsrapportage volgens de CSRD-richtlijn.

In het kader van de European Green Deal worden productpaspoorten wettelijk verplicht gesteld voor organisaties die in Europa producten op de markt willen brengen. De Europese Unie heeft immers als doel Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken en de Europese economie te verduurzamen. Het productpaspoort helpt om hergebruik, reparatie en recycling te faciliteren. Doordat het verplicht wordt gesteld, verschuift het gebruik van dergelijke paspoorten van nice to have naar need to have.

Impact op het mkb

Er zal goed gekeken moeten worden naar de reële mogelijkheden van het mkb om te voldoen aan de verplichtingen. Alleen op deze manier wordt voorkomen dat er disproportionele lasten op het bedrijfsleven afkomen. ONL houdt nauw contact met de achterban hierover en hoort graag de verhalen. Meldt u zich vooral indien u opmerkingen heeft bij ONL via lisanne@eendrachtbv.nl.

Meer nieuwsberichten

Foto tekenmoment ONL en NVP
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders in zee met ONL
Geplaatst op: 12-07-2024
Nieuw Bestuur Onl
Nieuwe gezichten in het bestuur van ONL voor Ondernemers 
Geplaatst op: 12-07-2024
Erik Ziengs Foto Femke Van Den Nouweland
Steeds meer gemeenten kiezen voor uitstel zero-emissiezones
Geplaatst op: 04-07-2024