ZZP

ZZP De overheid heeft onduidelijk beleid ten aanzien van de positie van zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). De afgelopen jaren is hier constant discussie over. Ook is de wetgeving, zoals de Wet DBA, onuitvoerbaar gebleken en geldt er een handhavingsmoratorium vanuit de Belastingdienst. ONL roept de regering op om stevige ondernemerscriteria op te stellen om duidelijkheid […]

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsmarkt (2)

Arbeidsongeschiktheid De loondoorbetalingsplicht van twee jaar in combinatie met de re-integratieverplichtingen van de Wet verbetering poortwachter maakt het werkgeverschap onaantrekkelijk voor veel ondernemers. In een aantal jaar tijd is de loondoorbetaling veranderd van een werknemersverzekering waar beide partijen aan meebetaalden tot een plicht waarbij de werkgever minstens zeventig procent van het loon moet doorbetalen voor […]

Arbeidsmigratie

Arbeidsmarkt (2)

Arbeidsmigratie De Nederlandse arbeidsmarkt wordt al geruime tijd geteisterd door personeelstekorten en op steeds meer plekken zorgt dit voor nijpende situaties. Winkels die voortijdig moeten sluiten, restaurants die niet meer de hele week open kunnen zijn en opstapelende werkdruk bij de huidige medewerkers die meerdere diensten moeten draaien. De regering heeft tot nu toe nog […]

Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktbeleid De Nederlandse arbeidsmarkt wordt al geruime tijd geteisterd door personeelstekorten en op steeds meer plekken zorgt dit voor nijpende situaties. Winkels die voortijdig moeten sluiten, restaurants die niet meer de hele week open kunnen zijn en opstapelende werkdruk bij de huidige medewerkers die meerdere diensten moeten draaien. De regering heeft tot nu toe nog […]