Financiën

Accountancy

In Nederland zijn zo’n twee miljoen mkb-bedrijven actief, waarvan een groot deel geen tijd heeft voor administratieve taken. Het inschakelen van accountant/boekhouder is daarom noodzakelijk. Mkb-accountants vervullen niet alleen een onmisbare rol bij het controleren en samenstellen van de jaarcijfers, maar geven ook financieel advies en begeleiding aan bedrijven. Hoewel de wet- en regelgeving voor kleine mkb-ondernemers verschilt ten opzichte van het grootbedrijf is dit voor de verschillende type accountants niet van toepassing. Er is dus geen sprake van andere regelgeving voor mkb-accountants ten opzichte van grote accountantskantoren en dat is vreemd. Een controle bij een familiebedrijf met een grote rol voor een dga (directeur-grootaandeelhouder) is heel wat anders dan bij een multinational. Aangepaste regelgeving is daarom op zijn plaats. Hoewel meerdere Europese landen wel aangepaste regelgeving hebben, ziet Nederland dit niet zitten.

Er worden steeds strengere eisen gesteld aan de accountancysector als geheel. Het directe gevolg is een toename in regeldruk. Die extra regels zijn voor een mkb-accountant moeilijker te dragen dan voor de grotere accountantskantoren. Wet- en regelgeving voor de accountancysector vraagt om meer nuance tussen de verschillende accountants. Het is allereerst aan de sector zelf om de verantwoordelijkheid te nemen om zelf de regeldruk in proportie te brengen. Dit ontslaat echter de politiek niet van haar verantwoordelijkheid. Het is aan de politiek om te komen tot wet- en regelgeving die ook voor de mkb-accountant werkbaar en proportioneel is. Het moment dat een kleine mkb-accountant niet meer aan de regeldruk kan voldoen of slechts een deel van de werkzaamheden kan voortzetten, komt helaas steeds dichterbij. Daarnaast stijgt, als gevolg van de regeldruk, de gemiddelde werktijd per klant en daarmee ook de kosten. Deze kosten zullen nog verder stijgen wanneer het mkb moet uitwijken naar grotere accountantskantoren, omdat de mkb-accountant niet meer in staat is om alle taken zelf op te pakken.

Daarnaast heeft de extra administratieve druk op mkb-accountants ook als gevolg dat er minder tijd overblijft om (financieel) advies te geven aan een ondernemer. De toegenomen regeldruk pakt dus dubbel negatief uit; de kosten voor de accountant lopen op en er is minder tijd voor financieel advies.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Financiën
Insolventie & Belastingdienst
Financiën
Bedrijfsfinanciering