Financiën

Bedrijfsfinanciering

Het mkb wijkt voor een lening steeds vaker uit naar non-bancaire financiers. Het is goed dat deze financiers een deel van de financieringsbehoefte kunnen opvangen, maar het toont ook aan dat banken onvoldoende kunnen bieden. Het complete financieringslandschap (bancair, non-bancair, subsidies en fiscale regelingen) moet overzichtelijker worden voor de ondernemer door bijvoorbeeld snel de beloofde centrale financieringshub op te tuigen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat al eerder aankondigde. Deze financieringshub verbetert de toegang tot financiering voor ondernemers en zorgt voor overzicht.

Daarnaast roept ONL de overheid op om banken te stimuleren maatwerk te bieden aan het mkb, zowel op financieel als adviserend vlak. De standaardproducten en bijpassende eisen van banken sluiten te weinig aan bij de behoeften van ondernemers. Het is bijvoorbeeld lastig om aantrekkelijke kleine leningen te krijgen bij de bank. De behoefte aan innovatieve ondernemers die bijvoorbeeld bijdragen aan verduurzaming is groot, maar er moeten wel voldoende mogelijkheden voor krediet zijn. In de praktijk lopen deze ondernemers te vaak tegen muren aan. ONL begrijpt dat banken soms huiverig zijn om een lening te verstrekken aan innovatieve start-ups of scale-ups vanwege de risico’s die hieraan kleven. Het is echter wel van belang dat ondernemers in zo’n geval worden doorverwezen naar andere betrouwbare (erkende) financiers en adviseurs. Op dit moment duurt de zoektocht naar financiering onnodig lang. ONL wil dat de bank weer de sparringpartner van de ondernemer wordt.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Financiën
Insolventie & Belastingdienst
Financiën
Accountancy