Digitalisering en Innovatie

Cyberveiligheid

Cyberveiligheid staat hoog in het vaandel bij ONL. Een sterke cyberveiligheidsstrategie is onmisbaar om bedrijven te beschermen tegen digitale kwetsbaarheden (hacks). Omdat cyberveiligheid alle ministeries raakt, is het belangrijk dat er regie wordt gepakt. Volgens de Cyber Security Raad werken departementen nog onvoldoende samen en wordt cruciale dreigingsinformatie om verschillende redenen niet gedeeld. Meer onderlinge samenwerking is daarom cruciaal.

Momenteel is de kennis over cyberveiligheid laag bij het mkb. Uit onderzoek van ONL in samenwerking met Hogeschool Utrecht en Qredits bleek al dat het merendeel van de ondernemers de eigen digitale vaardigheden overschat. Juist daarom is het cruciaal om goed inzichtelijk te hebben wat het huidige kennisniveau van het Nederlandse mkb over dit onderwerp is. De volgende stap is de ontwikkeling van een meerjarenstrategie door het Rijk om de cybersecurity binnen mkb-bedrijven te vergroten.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Digitalisering en Innovatie
Start-ups & scale-ups