Digitalisering en Innovatie

Start-ups & scale-ups

ONL is blij dat de overheid in start-ups en scale-ups investeert, maar vraagt zich af of de huidige investeringen voldoende zijn. Daarnaast ziet ONL dat er heel veel verschillende regelingen zijn. Een beter overzicht maakt de huidige subsidieregelingen toegankelijker voor de ondernemer. Een andere manier om in start-ups, scale-ups en het mkb te investeren is door de Innovatiebox beter bereikbaar te maken. Het mkb komt hier veelal niet voor in aanmerking; de regeling is te erg gericht op grotere bedrijven. Voor start-ups en scale-ups is deze regeling vrijwel niet beschikbaar, terwijl juist deze bedrijven innoverend zijn.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Digitalisering en Innovatie
Cyberveiligheid