Verduurzaming

Netcongestie

Netcongestie, een vol stroomnet, is een obstakel voor ondernemers. Steeds vaker komen bedrijven op een wachtlijst te staan voor een aansluiting op het stroomnet. ONL pleit voor het opzetten energiehubs; een afgebakend fysiek gebied waar partijen onderling duurzame energie met elkaar delen. Hiervoor is kennis en onderlinge samenwerking tussen bedrijven en lagere overheden essentieel. ONL pleit daarom voor het opzetten van lokaal/publieke kennis-en expertisecentra Energietransitie om de ondernemers te helpen bij energiebesparing, te ondersteunen bij duurzame energie-oplossingen en het opstellen van flexibele (groeps)contracten.

Kennis en advies

Deze kennis- en expertisecentra kunnen een verzamelpunt worden van kennis en expertise. Zij kunnen de ondernemer adviseren, de mogelijkheden voorleggen en concrete stappenplannen aanbieden. Ook kunnen deze centra ondernemers helpen bij zijn afweging om wel of niet in te zetten op flexibel gebruik van het net aan de hand van de investeringsplannen van de netbeheerder. Deze centra kunnen doorverwijzen naar partijen, zoals PVB Nederland, die veel ervaring hebben met energiehubs, of naar betaalbare en betrouwbare projectleiders. Projectleiders zijn hard nodig omdat het opzetten van groepscontracten veel tijd en energie kost, terwijl de ondernemer de handen vol heeft met de dagelijkse bedrijfsvoering. De betrouwbaarheid van projectleiders is van belang, omdat de energiedata die gedeeld worden concurrentiegevoelig kunnen zijn. Daarnaast is er behoefte aan deskundig advies over de aansprakelijkheid, inzicht in de gevolgen van het opgeven van de individuele transportcapaciteit en inzicht in de voorwaarden die kleven aan het voortijdig opzeggen van een groepscontract. Het voordeel van publieke centra is de onafhankelijkheid. Ook kunnen medewerkers van deze centra ondernemers actief benaderen om de mogelijkheden voor flexibel stroomgebruik en energiebesparing voor te leggen.

Investeringsplannen in beeld

Om ineffici├źnte investeringen in een flexibel (groeps)contract te voorkomen is het noodzakelijk om de investeringsplannen van netbeheerders goed in kaart te brengen.
Daarnaast ziet ONL graag een verplichting voor netbeheerders om de ondernemer een schriftelijke bevestiging te sturen van de lengte van de wachttijd. Deze brief kan bruikbaar zijn bij het aanvragen van ontheffingen voor zero-emissiezones.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Verduurzaming
Circulaire economie
Verduurzaming
ZE-zones & duurzaam vervoer