Arbeidsmarkt

ZZP

De overheid heeft onduidelijk beleid ten aanzien van de positie van zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). De afgelopen jaren is hier constant discussie over. Ook is de wetgeving, zoals de Wet DBA, onuitvoerbaar gebleken en geldt er een handhavingsmoratorium vanuit de Belastingdienst. ONL roept de regering op om stevige ondernemerscriteria op te stellen om duidelijkheid te scheppen over wanneer iemand een zzp’er is en wanneer iemand als werknemer wordt aangemerkt. Daarnaast zullen de voorgenomen maatregelen omtrent inbedding in de organisatie flink herzien moeten worden. Dit beleid zal zorgen voor veel onduidelijke, onwerkbare en onwenselijke situaties. De overheid moet scherper zijn en deze échte zelfstandigen de ruimte geven die zij verdienen. ONL pleit daarom voor een gedegen en effectieve ondernemerstoets. ONL is met haar netwerk en brede ervaring op het gebied van zelfstandigen bereid mee te praten over deze criteria en de beste aansluiting hiervan op de praktijk.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Arbeidsmarkt
Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsmarkt
Arbeidsmigratie
Arbeidsmarkt
Arbeidsmarktbeleid