Verduurzaming

Circulaire economie

In een circulaire economie worden bestaande materialen en producten zo lang mogelijk gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren. Op deze manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid. In de praktijk betekent dit dat afval tot een minimum wordt beperkt. Om volledig over te schakelen naar een circulaire economie is de innovatiekracht van het mkb nodig. De ondernemer kent de praktijk en kan goede suggesties aandragen om de gestelde beleidsdoelen te bereiken. Ondernemers willen verduurzamen, maar als het beleid te ver af staat van de praktijk vermindert dit het draagvlak. Door ondernemers actief mee laten denken over oplossingen wordt het draagvlak en de effectiviteit om de duurzame- en circulaire doelstellingen te halen, vergroot.

Om te verduurzamen moeten ondernemers flink investeren. Zij moeten zich dan wel kunnen onderscheiden van niet-duurzame ondernemers en van financiële voordelen kunnen genieten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is al bezig met het aanpakken van valse groene claims, maar helaas glippen er soms nog bedrijven door het net. Hier moet op gehandhaafd worden. ONL pleit ook voor meer financiële voordelen voor ondernemers met duurzame initiatieven en lagere importkosten voor producten, zoals textiel, die met groene energie geproduceerd zijn.

Afval, statiegeld en SUP-maatregelen

Ondernemers worden gestimuleerd om afval te scheiden. Zij moeten hiervoor moeite doen, terwijl het meeste plastic alsnog verbrand wordt. ONL pleit voor een eenduidig landelijk systeem. Bijvoorbeeld door duidelijke labels op verpakkingen te plaatsen of in te zetten op nascheiding. Ook het scheiden van textiel moet landelijk op een eenduidige manier gebeuren. Daarnaast is er veel aandacht voor het heffen van statiegeld op flesjes en blikjes. De focus ligt nu met name op het makkelijk inleveren van statiegeldflesjes voor consumenten, terwijl ondernemers worstelen met praktische en logistieke problemen om deze afvalstroom te verwerken. Hier moet meer aandacht voor zijn. Tot slot is het ook van belang dat er een uitvoerbaar ‘Single Use Plastics-beleid’ komt om het gebruik van wegwerpplastic te verminderen. Zo moet er worden nagedacht over goede, herbruikbare, hygiënische en plasticvrije alternatieven voor bijvoorbeeld de frituurbranche.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Verduurzaming
Netcongestie
Verduurzaming
ZE-zones & duurzaam vervoer