Verduurzaming

ZE-zones & duurzaam vervoer

Per 1 januari 2025 worden in diverse steden in Nederland zero-emissiezones (ZE-zones) ingevoerd. In principe is het mkb hier niet op tegen, wel zijn er veel zorgen. Veel gemeenten zijn onvoldoende voorbereid op de komst van ZE-zones. Zo is de laadinfrastructuur in – en rondom steden nog helemaal niet klaar voor de invoering. Het gaat hierbij vooral om de elektrische vrachtwagens waar zwaardere aansluitingen voor nodig zijn, maar er zijn ook onvoldoende laadpalen voor bestelbussen en andere kleinere voertuigen. In het bijzonder geavanceerde transportvoertuigen met bijvoorbeeld een gekoelde laadbak gaan stuiten op problemen. Elektrische varianten zijn nog onvoldoende beschikbaar en het is praktisch onwerkbaar om dezelfde lading via alternatief vervoer de stad in te brengen.

Daarnaast beschikt het mkb vaak niet over de financiële middelen om het wagenpark (gedeeltelijk) te vervangen. Een elektrische bestelbus of vrachtwagen is bovendien drie tot vier keer duurder. Daarbij speelt ook de leveringszekerheid een rol. Vaak zijn de wachtlijsten lang. ONL pleit voor landelijke generieke regels omtrent zero-emissiezones zodat er geen sprake is van een lappendeken aan regelgeving waar ondernemers de dupe van zijn. Ook moeten er voldoende subsidies beschikbaar zijn voor elektrisch vervoer. De wil om te verduurzamen is aanwezig bij ondernemers, maar vaak weten zij niet hoe zij moeten beginnen. Help de ondernemer beter op weg.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Verduurzaming
Circulaire economie
Verduurzaming
Netcongestie