Economie

Familiebedrijven zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Ze zorgen voor veel banen en dragen bij aan economische groei en innovatie. ONL roept dan ook op om zorgvuldig om te gaan met de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Er is veel aandacht voor de BOR: vanaf 2025 wordt de vrijstelling in de BOR honderd procent van de goingconcernwaarde voor ondernemingen tot 1,5 miljoen euro. Dat is de waarde van de onderneming als deze in zijn geheel wordt verkocht en voortgezet.

Ook is er een vrijstelling van zeventig procent over het meerdere aan ondernemingsvermogen. Daarnaast wordt de doelmatigheidsmarge in de BOR afgeschaft. ONL heeft er begrip voor dat de nodige veranderingen zijn doorgevoerd, maar roept op om de komende jaren niet verder aan de BOR te sleutelen. En zorg ervoor dat bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen een werkbare betalingsregeling kunnen treffen.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Economie
Regeldruk
Economie
Vestigingsklimaat en bedrijfsleven